Các dạng và sự chuyển hoá năng lượng - Bảo toàn năng lượng | Hệ thống chuyển đổi năng lượng | Sự truyền năng lượng - PhET Interactive Simulations

Các dạng và sự chuyển hoá năng lượng

Các dạng và sự chuyển hoá năng lượng simulation

Topics

 • Bảo toàn năng lượng
 • Hệ thống chuyển đổi năng lượng
 • Sự truyền năng lượng
 • Sự chuyển hoá năng lượng
 • Sự dẫn nhiệt

Sample Learning Goals

 • Tiên đoán cách thức năng lượng truyền đi khi vật thể bị nung nóng / làm lạnh, hoặc khi các vật có nhiệt độ chênh lệch tiếp xúc với nhau.
 • Mô tả các dạng năng lượng và cho thí dụ trong đời sống hằng ngày.
 • Mô tả cách năng lượng biến đổi từ dạng này sang dạng khác.
 • Giải thích sự bảo toàn năng lượng của các hệ thống trong thực tế.
 • Thiết kế một hệ thống bao gồm nguồn năng lượng, hệ chuyển đổi năng lượng và nơi tiêu thụ năng lượng.
 • Mô tả cách thức truyền và chuyển hoá của các dạng năng lượng.
 • Kể lại các câu chuyện về năng lượng trong thực tế.

System Requirements

HTML5;

HTML5 simulations can run on iPads, Chromebooks, PC, Mac, and Linux systems.
See full HTML5 system requirements

Version 1.4.1