รูปแบบและการเปลี่ยนแปลงของพลังงาน - การอนุรักษ์พลังงาน | ระบบพลังงาน | การถ่ายโอนพลังงาน - PhET Interactive Simulations

รูปแบบและการเปลี่ยนแปลงของพลังงาน

รูปแบบและการเปลี่ยนแปลงของพลังงาน simulation

Topics

 • การอนุรักษ์พลังงาน
 • ระบบพลังงาน
 • การถ่ายโอนพลังงาน
 • การเปลี่ยนรูปพลังงาน
 • การนำความร้อน

Sample Learning Goals

 • สามารถคาดการณ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนของพลังงานในวัตถุที่ถูกทำให้ร้อน, เย็น หรือเมื่อเกิดการสัมผัสกันของวัตถุที่มีอุณหภูมิต่างกันได้
 • สามารถบอกความแตกต่างของรูปแบบพลังงานและยกตัวอย่างในชีวิตประจำวันได้
 • อธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนรูปของพลังงานได้
 • สามารถอธิบายเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานในชีวิตประจำวันได้
 • สามารถออกแบบระบบที่ประกอบด้วยแหล่งพลังงาน, อุปกรณ์แปลงรูปพลังงานและผู้ใช้พลังงาน และอธิบายการเปลี่ยนรูปของพลังงานได้
 • สามารถบอกเกี่ยวกับเรื่องราวของพลังงานที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได้

System Requirements

HTML5;

HTML5 simulations can run on iPads, Chromebooks, PC, Mac, and Linux systems.
See full HTML5 system requirements

Version 1.4.2