Tụ điện: phần cơ bản - Tụ điện phẳng | Điện dung | Mạch RC - PhET Interactive Simulations

Tụ điện: phần cơ bản

Tụ điện: phần cơ bản simulation

Topics

  • Tụ điện phẳng
  • Điện dung
  • Mạch RC
  • Mạch điện

Sample Learning Goals

  • Giải thích mối liên hệ giữa hiệu thế, điện tích, năng lượng tích luỹ và điện dung
  • Tiên đoán sự thay đổi của tụ điện khi diện tích các bản và khoảng cách giữa chúng thay đổi
  • Mô tả cách điện tích chuyển từ tụ điện vào bóng đèn

System Requirements

HTML5;

HTML5 simulations can run on iPads, Chromebooks, PC, Mac, and Linux systems.
See full HTML5 system requirements

Version 1.6.20