SECUNDARIA: Alineación PhET con programas de la SEP México (2011 y 2017)


Download all files as a compressed .zip


Title SECUNDARIA: Alineación PhET con programas de la SEP México (2011 y 2017)
Description En este archivo se tiene una alineación de los aprendizajes esperados en cada bloque del program de estudios del 2011 con simulaciones PhET. De esta manera podrás elegir más fácilmente qué simulaciones usar con tus estudiantes!!
Subject Biology, Chemistry, Mathematics, Physics
Level High School, Middle School
Type Alignment
Duration 60 minutes
Answers Included No
Language Španjolski
Keywords Física, Matemáticas, Química, SEP, Secundaria
Simulation(s) Kiselo-lužnate otopine (HTML5), Graditelj površine (HTML5), Površine i algebarski izrazi (HTML5), Množenje brojeva - površine (HTML5), Aritmetika (HTML5), Interakcije između atoma (HTML5), Ravnoteža poluge (HTML5), Izjednačavanje kemijskih jednadžbi (HTML5), Baloni i statički elektricitet (HTML5), Beer's Law Lab (HTML5), Napravi razlomak (HTML5), Složi razlomak, sastavi molekulu, Napravi atom (HTML5), Kondenzator: Osnove (HTML5), Dizajniranje strujnih krugova (HTML5), Dizajniranje strujnih krugova-virtualni laboratorij (HTML5), Kako vidimo boje? (HTML5), Koncentracija (HTML5), Coulombov zakon (HTML5), Prilagodba krivulje (HTML5), Gustoća, Eating & Exercise, Električni hokej! Naboj umjesto paka!, Oblici energije i energetske promjene (HTML5), Oblici energije i energetske promjene, Energija u skejt parku: osnove (HTML5), Istraživanje jednadžbi (HTML5), Istraživanje jednadžbi: Osnove (HTML5), Equality Explorer: Two Variables (HTML5), Procjena, Algebarski izrazi (HTML5), Faradayeva elektromagnetska indukcija, Faradayev zakon (HTML5), Koncept sile, Sile i gibanje: Osnove (HTML5), Pridruži razlomke (HTML5), Sparivanje razlomaka, Razlomci: jednakosti (HTML5), Razlomci: Uvod (HTML5), Razlomci: Mješoviti brojevi (HTML5), Trenje (HTML5), Graditelj funkcija (HTML5), Graditelj funkcija: Osnove (HTML5), Graf linearne funkcije (HTML5), Crtanje pravaca, Graphing Quadratics (HTML5), Graphing Slope-Intercept (HTML5), Gravitacija i orbita (HTML5), Laboratorij gravitacijske sile (HTML5), Gravity Force Lab, Učinak staklenika, Hookov zakon (HTML5), Model Atoma Vodika, Izotopi i atomska masa (HTML5), Johntra Volta (HTML5), Least-Squares Regression (HTML5), Mase i opruge (HTML5), Mase i opruge: Osnovno (HTML5), Molarnost (HTML5), polarnost molekule (HTML5), Molecule Shapes (HTML5), Molecule Shapes: Basics (HTML5), Gibanje, Solarni sustavi, Natural Selection, Brojevni pravac: cijeli brojevi (HTML5), Ohmov Zakon (HTML5), Matematičko njihalo (HTML5), pH skala (HTML5), pH ljestvica: Osnove (HTML5), Plinko vjerojatnost (HTML5), Gibanje projektila (HTML5), Igralište proporcija (HTML5), Radioactive Dating Game, Reaktanti, produkti i ostaci (HTML5), Električna otpornost vodiča (HTML5), Soli i njihova topljivost, Agregatna stanja (HTML5), Agregatna stanja:osnove (HTML5), Otopine šećera i soli, Trig Tour (HTML5), Pod tlakom (HTML5), Jedinične cijene (HTML5), Zbrajanje vektora (HTML5), Valovi na užetu (HTML5), Valovi - uvod (HTML5)


Author(s) Diana López
School / Organization PhET Interactive Simulations
Date submitted 2020.03.23
Date updated 2021.09.15