SECUNDARIA: Alineación PhET con programas de la SEP México (2011 y 2017)


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel SECUNDARIA: Alineación PhET con programas de la SEP México (2011 y 2017)
Beskrivelse En este archivo se tiene una alineación de los aprendizajes esperados en cada bloque del program de estudios del 2011 con simulaciones PhET. De esta manera podrás elegir más fácilmente qué simulaciones usar con tus estudiantes!!
Emne Biologi, Fysikk, Kjemi, Matematikk
Nivå Ungdomsskole, Videregående skole
Type Alignment
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk Spanish
Nøkkelord Física, Matemáticas, Química, SEP, Secundaria
Simuleringer Syre/base-løsning (HTML5), Area Builder (HTML5), Area Model Algebra (HTML5), Area Model Multiplication (HTML5), Arithmetic (HTML5), Atomære vekselvirkninger (HTML5), Balancing Act (HTML5), Balanser kjemiske ligninger (HTML5), Ballonger og statisk elektrisitet (HTML5), Beers lov laboratorium (HTML5), Build a Fraction (HTML5), Build a Fraction, Bygg et molekyl, Bygg et atom (HTML5), Kondensatorer - grunnleggende (HTML5), DC-Kretskonstruksjon (HTML5), DC kretslaboratorium (HTML5), Fargesyn (HTML5), Concentration (HTML5), Coulombs Lov (HTML5), Curve Fitting (HTML5), Density, Eating & Exercise, Elektrisk landhockey, Energiformer og overganger (HTML5), Energiformer og overganger, Energi i skateparken - Grunnleggende (HTML5), Equality Explorer (HTML5), Equality Explorer: Basics (HTML5), Equality Explorer: Two Variables (HTML5), Anslag/estimat, Veksle utttrykk (HTML5), Faraday's Electromagnetic Lab, Faradays lov (HTML5), Forces in 1 Dimension, Krefter og bevegelse: Grunnleggende (HTML5), Fraction Matcher (HTML5), Fraction Matcher, Fractions: Equality (HTML5), Fractions: Intro (HTML5), Fractions: Mixed Numbers (HTML5), Friksjon (HTML5), Funksjonsbygger (HTML5), Function Builder: Basics (HTML5), Tegne Linjer (HTML5), Grafisk framstilling av rette linjer, Graphing Quadratics (HTML5), Graphing Slope-Intercept (HTML5), Gravitasjon og baner (HTML5), Gravitasjonskraftlab (HTML5), Gravitasjonskraftlab, Drivhuseffekten, Hooks lov (HTML5), Modeller av Hydrogenatomet, Isotoper og Atommasse (HTML5), John Travoltage (HTML5), Least-Squares Regression (HTML5), Lodd og fjær (HTML5), Masses and Springs: Basics (HTML5), Molaritet (HTML5), Molekylpolaritet (HTML5), Molekylform (HTML5), Molecule Shapes: Basics (HTML5), Mannen som går, Mitt solsystem, Naturlig seleksjon, Number Line: Integers (HTML5), Ohms lov (HTML5), Pendellaboratorium (HTML5), pH-skala (HTML5), pH-skala – grunnleggende (HTML5), Plinko sannsynlighet (HTML5), Prosjektilbevegelse (HTML5), Proportion Playground (HTML5), Spill om radioaktiv datering, Reaktanter, produkter og overskudd (HTML5), Motstand i lederen (HTML5), Salter og Løselighet, Aggregattilstander (HTML5), States of Matter: Basics (HTML5), Sugar and Salt Solutions, TrigonometriTur (HTML5), Under Pressure (HTML5), Unit Rates (HTML5), Vektorsum (HTML5), Bølge på en tråd (HTML5), Bølger - innledning (HTML5)


Forfattere Diana López
Skole / Organisasjon PhET Interactive Simulations
Lastet opp 23.03.20
Oppdatert 15.09.21