Thang đo pH: phần cơ bản - pH | Acids | Base - PhET Interactive Simulations

Thang đo pH: phần cơ bản

Thang đo pH: phần cơ bản simulation

Topics

 • pH
 • Acids
 • Base
 • Sự pha loãng

Sample Learning Goals

 • Xác định một dung dịch có tính acid, base hay trung tính
 • Xếp thứ tự các acid và baz theo tính acid/base
 • Tìm mối liên hệ giữa màu sắc chất lỏng và pH
 • Tiên đoán ảnh hưởng của việc pha loãng dung dịch và thể tích chất lỏng đối với pH của acid/base

Inclusive Features

 • Pan and Zoom;

  Pan and Zoom

We are adding features to make our simulations more inclusive to learners with diverse needs and within diverse environments. Find all sims with inclusive features.

System Requirements

HTML5;

HTML5 simulations can run on iPads, Chromebooks, PC, Mac, and Linux systems.
See full HTML5 system requirements

Inclusive features are added to HTML5 sims only, and some features have platform limitations. See Accessible Sims for more details on system requirements and tested platforms.

Phiên bản 1.5.1