Hình dạng phân tử - VSEPR | Cặp điện tử không liên kết | Liên kết - PhET Interactive Simulations

Hình dạng phân tử

Hình dạng phân tử simulation

Topics

 • VSEPR
 • Cặp điện tử không liên kết
 • Liên kết
 • Góc liên kết
 • Phân tử
 • Hình học phân tử
 • Hình học điện tử

Sample Learning Goals

 • Nhận biết: hình dạng của phân tử là do lực đẩy giữa các nhóm điện tử.
 • Nhận biết sự khác nhau giữa hình học điện tử và hình học phân tử.
 • Gọi tên hình dạng của phân tử và điện tử đối với các phân tử có tới 6 nhóm điện tử bao quanh một nguyên tử trung tâm.
 • So sánh góc giữa các liên kết tiên đoán theo mô hình VSEPR và trong phân tử thật.
 • Mô tả ảnh hưởng của các cặp điện tử không liên kết đối với góc liên kết trong phân tử thật.

System Requirements

HTML5;

HTML5 simulations can run on iPads, Chromebooks, PC, Mac, and Linux systems.
See full HTML5 system requirements

Version 1.2.10