Molekylform - VSEPR | Ledige par | Bindinger - PhET Interactive Simulations

Molekylform

Molekylform simulation

Topics

 • VSEPR
 • Ledige par
 • Bindinger
 • Bond angle
 • Molekyler
 • Molecular Geometry
 • Electron Geometry

Sample Learning Goals

 • Innse at molekylgeometrien kommer av frastøting mellom elektrongrupper.
 • Innse forskjellen mellom elektron- og molekylgeometrien.
 • Sett navn på molekyl- og elektrongeometrien for molekyler med opptil seks elektrongrupper som omgir et sentralt atom.
 • Sammenlign bindingsvinkler berregnet med VSEPR-modellen med vinklene i virkelige molekyler.
 • Beskriv hvordan enkeltpar påvirker bindingsvinklene i virkelige molekyler.

System Requirements

HTML5;

HTML5 simulations can run on iPads, Chromebooks, PC, Mac, and Linux systems.
See full HTML5 system requirements

Version 1.2.9