Vormen van moleculen - VSEPR | Ongebonden paren | Bindingen - PhET Interactive Simulations

Vormen van moleculen

Vormen van moleculen simulation

Topics

 • VSEPR
 • Ongebonden paren
 • Bindingen
 • Bindingshoek
 • Moleculen
 • Moleculaire meetkunde
 • Elektronenmeetkunde

Sample Learning Goals

 • Begrijp dat de geometrie van een molecule te wijten is aan de afstoting tussen groepen elektronen.
 • Begrijp het verschil tussen de geometrie van elektronen en moleculen.
 • Benoem de geometrie van molecule en elektron voor moleculen met tot zes groepen elektronen rondom een centraal atoom.
 • Vergelijk de voorspelling van bindingshoeken met het op VSEPR gebaseerd model met reële moleculen.
 • Beschrijf hoe ongepaarde elektronen de bindingshoeken beïnvloeden in reële moleculen.

System Requirements

HTML5;

HTML5 simulations can run on iPads, Chromebooks, PC, Mac, and Linux systems.
See full HTML5 system requirements

Version 1.2.10