Thị giác màu - Photons | Ánh sáng đơn sắc | Ánh sáng trắng - PhET Interactive Simulations

Thị giác màu

Thị giác màu simulation

Topics

  • Photons
  • Ánh sáng đơn sắc
  • Ánh sáng trắng
  • Cầu vồng

Sample Learning Goals

  • Xác định màu quan sát được khi thay đổi tổ hợp của ba ánh sáng đỏ, lục, lam.
  • Mô tả màu của ánh sáng có thể đi qua các kính lọc có màu khác nhau.

System Requirements

HTML5;

HTML5 simulations can run on iPads, Chromebooks, PC, Mac, and Linux systems.
See full HTML5 system requirements

Version 1.1.26