การมองแสงสี - โฟตอน | แสงสีเดียว | แสงขาว - PhET Interactive Simulations

การมองแสงสี

การมองแสงสี simulation

Topics

  • โฟตอน
  • แสงสีเดียว
  • แสงขาว
  • รุ้งกินน้ำ

Sample Learning Goals

  • สามารถบอกสีที่มนุษย์เห็นโดยเกิดจากการรวมกันของแสงสีแดง, สีเขียว และสีฟ้า
  • สามารถอธิบายเกี่ยวกับแสงสีที่สามารถผ่านฟิลเตอร์ต่างสีกันได้

System Requirements

HTML5;

HTML5 simulations can run on iPads, Chromebooks, PC, Mac, and Linux systems.
See full HTML5 system requirements

Version 1.1.26