Con lắc lò xo: Phần cơ bản - Đo lường | Chuyển động tuần hoàn | Định luật Hooke - Mô phỏng tương tác PhET

Con lắc lò xo: Phần cơ bản

Con lắc lò xo: Phần cơ bản simulation

Topics

  • Đo lường
  • Chuyển động tuần hoàn
  • Định luật Hooke

Sample Learning Goals

  • Mô tả chiều dài tự nhiên và vị trí cân bằng bằng cách diễn đạt riêng của bạn.
  • Tìm mối liên hệ giữa khối lượng, độ cứng lò xo (hằng số lò xo) và độ giãn (độ dời).
  • Thiết kế và thí nghiệm để xác định khối lượng của một vật bí mật
  • Phát triển một phương pháp đo chu kỳ.
  • Xác định các yếu tố ảnh hưởng tới chu kỳ dao động.
  • So sánh hành tinh X với các mức tiêu chuẩn đã biết.
  • Mô tả mối liên hệ giữa các vector vận tốc và gia tốc, và mối liên hệ của chúng với chuyển động tại các điểm khác nhau của dao động.

System Requirements

HTML5;

HTML5 simulations can run on iPads, Chromebooks, PC, Mac, and Linux systems.
See full HTML5 system requirements

Version 1.0.10