Βαρίδια και Ελατήρια: τα βασικά - Μέτρηση | Περιοδική κίνηση | Νόμος του Hooke - PhET Interactive Simulations

Βαρίδια και Ελατήρια: τα βασικά

Βαρίδια και Ελατήρια: τα βασικά simulation

Topics

  • Μέτρηση
  • Περιοδική κίνηση
  • Νόμος του Hooke

Sample Learning Goals

  • Describe the natural length and equilibrium position in your own words.
  • Find the relationship between the mass, spring strength (spring constant), and stretch (displacement).
  • Design an experiment to determine the mass of a mystery object
  • Develop a method to measure the period.
  • Determine the factors which affect the period of oscillation.
  • Compare the gravity on Planet X to known benchmarks.
  • Describe the relationship between the velocity and acceleration vectors, and their relationship to motion, at various points in the oscillation.

System Requirements

HTML5;

HTML5 simulations can run on iPads, Chromebooks, PC, Mac, and Linux systems.
See full HTML5 system requirements

Version 1.0.11