SECUNDARIA: Alineación PhET con programas de la SEP México (2011 y 2017)


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov SECUNDARIA: Alineación PhET con programas de la SEP México (2011 y 2017)
Popis En este archivo se tiene una alineación de los aprendizajes esperados en cada bloque del program de estudios del 2011 con simulaciones PhET. De esta manera podrás elegir más fácilmente qué simulaciones usar con tus estudiantes!!
Predmet Biológia, Chémia, Fyzika, Matematika
Úroveň Stredná škola, ZŠ druhý stupeň
Typ Alignment
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Španielčina
Kľúčové slová Física, Matemáticas, Química, SEP, Secundaria
Simulácia Kyslé a zásadité roztoky (HTML5), Staviteľ plochy (HTML5), Model plochy: Algebra (HTML5), Model plochy: Násobenie (HTML5), Aritmetika (HTML5), Interakcia medzi atómami (HTML5), Vyvažovanie (HTML5), Chemická rovnováha (HTML5), Balón a elektrostatika (HTML5), Lambertov-Beerov zákon (HTML5), Tvorba zlomkov (HTML5), Zostav zlomok, Vytvor molekulu, Stavba atómu (HTML5), Kondenzátor: základy (HTML5), Stavebnica elektrických obvodov: jednosmerný prúd (HTML5), Stavebnica el. obvodov: jednosmerný prúd - laboratórium (HTML5), Farebné videnie (HTML5), Koncentrácia (HTML5), Coulombov zákon (HTML5), Aproximácia krivky (HTML5), Hustota, Jedlo & Cvičenie, Elektrický hokej, Formy a premeny energie (HTML5), Formy energie a jej premeny, Energia v skejt parku: základy (HTML5), Skúmanie rovnosti (HTML5), Skúmanie rovnosti: Základy (HTML5), Skúmanie rovnosti: Dve premenné (HTML5), Odhad, Výrazy s premennou (HTML5), Faradayove magnetické laboratórium, Faradayov zákon (HTML5), Sila-1d, Sila a pohyb: základy (HTML5), Porovnanie zlomkov (HTML5), Zlomky - hra, Zlomky: Rovnosť (HTML5), Zlomky: Úvod (HTML5), Zlomky: Zmiešané čísla (HTML5), Trenie (HTML5), Tvorba funkcií (HTML5), Tvorba funkcií: základy (HTML5), Grafy lineárnej funkcie (HTML5), Grafy lineárnej funkcie, Grafy kvadratických funkcií (HTML5), Smernica-Priesečník grafu (HTML5), Gravitácia a obežná dráha (HTML5), Laboratórium gravitačnej sily (HTML5), Laboratórium gravitačnej sily, Skleníkový efekt, Hookov zákon (HTML5), Model atómu vodíka, Izotopy a atómová hmotnosť (HTML5), John Tra-volt (HTML5), Least-Squares Regression (HTML5), Pružinový oscilátor (HTML5), Pružinový oscilátor: Základy (HTML5), Molová koncentrácia (HTML5), Polarita molekuly (HTML5), Tvary molekúl (HTML5), Tvary molekúl: základy (HTML5), Chodec, Moja slnečná sústava, Prirodzený výber, Číselná os: Celé čísla (HTML5), Ohmov zákon (HTML5), Kyvadlo (HTML5), pH škála (HTML5), pH škála: základy (HTML5), Pravdepodobnosť (HTML5), Let strely (HTML5), Ihrisko proporcií (HTML5), Datovanie rádioaktívnou metódou, Reaktant, Produkty a Zostatky (HTML5), Elektrický odpor vodiča (HTML5), Soľ & Jej rozpustnosť, Skupenstvo látky (HTML5), Skupenstvo látky: základy (HTML5), Roztoky cukru a soli: Makro, Trigonometria (HTML5), Tlak v kvapaline (HTML5), Jednotky (HTML5), Skladanie vektorov (HTML5), Vlnenie v rade bodov (HTML5), Vlnenie (HTML5)


Autor(i) Diana López
Škola / Organizácia PhET Interactive Simulations
Dátum odoslania 23.3.2020
Dátum aktualizácie 15.9.2021