Lambertov-Beerov zákon - Lambertov-Beerov zákon | Roztoky | Koncentrácia - PhET Interactive Simulations

Lambertov-Beerov zákon

Lambertov-Beerov zákon simulation

Topics

 • Lambertov-Beerov zákon
 • Roztoky
 • Koncentrácia
 • Koncentrácia látkového množstva
 • Svetlo
 • Absorpcia
 • Priepustnosť
 • Spektrometer

Sample Learning Goals

 • Popísať vzťah medzi objemom a množstvom rozpustenej látky a koncentráciou roztoku.
 • Vysvetliť kvalitatívne vzťah medzi farbou roztoku a koncentráciou.
 • Predvídať a vysvetliť, ako sa zmení koncentrácia roztoku pri pridaní alebo odobratí: vody, rozpustenej látky a (alebo) roztoku.
 • Výpočet koncentrácie roztokov v jednotkách (mol / l).
 • Navrhnúť postup na vytvorenie roztoku danej koncentrácie.
 • Určiť, kedy je roztok nasýtený a predvídať, ako sa bude meniť koncentrácie pri pridaní alebo odobratí: vody, rozpustenej látky a (alebo) roztoku.
 • Popísať vzťah medzi koncentráciou roztoku a intenzitou svetla, ktoré je absorbované alebo prepúšťané.
 • Opísať vzťah medzi absorpciou svetla, koncentráciou látkového množstva a dĺžkou absorbujúcej vrstvy v Lambertovom – Beerovom zákone.
 • Predvídať, ako sa bude meniť intenzita absorbovaného alebo prepusteného svetla pri zmene rozpustenej látky, koncentrácii roztoku, šírky nádoby alebo svetelného zdroja a vedieť to vysvetliť.

System Requirements

HTML5;

HTML5 simulations can run on iPads, Chromebooks, PC, Mac, and Linux systems.
See full HTML5 system requirements

Version 1.4.20