Beers lov laboratorium - Beers lov | Løsninger | Konsentrasjon - PhET Interactive Simulations

Beers lov laboratorium

Beers lov laboratorium simulation

Topics

 • Beers lov
 • Løsninger
 • Konsentrasjon
 • Molaritet
 • Lys
 • Absorbans
 • Transmittans
 • Spektrofotometri

Sample Learning Goals

 • Beskriv hva volum og stoffmengde har å si for konsentrasjonen i en løsning
 • Beskriv kvalitativt sammenhengen mellom fargen på en løsning og konsentrasjonen
 • Forutsi og forklar hvordan en løsnings konsentrasjon vil endres når vi tilfører eller fjerner: vann, løst stoff, og/eller løsning
 • Beregn molariteten av konsentrasjonen i løsninger som mol/l
 • Beskriv en prosedyre som å lage en løsning med en gitt konsentrasjon
 • Bestem når en løsning er mettet, og forutsi hvordan konsentrasjonen vil endres når vi tilfører eller fjerner: vann, løst stoff og/eller løsning
 • Beskriv sammenhengen mellom konsentrasjonen i en løsning og intensiteten av lys som blir absorbert/transmittert
 • Beskriv sammenhengen mellom absorbans, molar absorptivitet, veilengde og konsentrasjon i Beers lov
 • Forutsi hvordan intensiteten av lys som blir absorbert/transmittert vil endres med endringer i løsningstype, løsningens konsentrasjon, hvor vid beholderen er, lyskilden og forklar hvorfor

System Requirements

HTML5;

HTML5 simulations can run on iPads, Chromebooks, PC, Mac, and Linux systems.
See full HTML5 system requirements

Version 1.4.20