Beers lovlab - Beers lov | Opløsninger | Koncentration - PhET Interactive Simulations

Beers lovlab

Beers lovlab simulation

Topics

 • Beers lov
 • Opløsninger
 • Koncentration
 • Molaritet
 • Lys
 • Absorbering
 • Transmittans
 • Spektrofotometri

Sample Learning Goals

 • Beskrive forholdet mellem volumen og mængden af ​​opløst stof med opløsningens koncentration
 • Forklare kvalitativt, forholdet mellem opøsning, farve og koncentration
 • Forudsige og forklare hvordan opløsningens koncentration vil ændre sig ved at tilføje eller fjerne: vand, opløst stof og/eller opløsning
 • Beregne koncentrationen af ​op​løsningen som enheder af molariteten (mol/L)
 • Designe en procedure til at fremstille en opløsning med en given koncentration
 • Identificere hvornår en opløsning er mættet og forudsige hvordan koncentrationen vil ændre sig ved tilføjelse eller fjernelse af: vand, opløst og/eller opløsningen
 • Beskrive forholdet mellem opløsningens koncentration og intensiteten af ​​det lys der absorberes/overføres
 • Beskrive forholdet mellem absorbans, molær absorptionskoefficient, vejlængde, og koncentration i Beers lov
 • Forudsige hvordan intensiteten af ​​lyset som blev absorberet/transmitteret, vil ændre sig med ændringen i opløsnings type, opløsningens koncentration, container bredde eller lyskilde, og forklare hvorfor

System Requirements

HTML5;

HTML5 simulations can run on iPads, Chromebooks, PC, Mac, and Linux systems.
See full HTML5 system requirements

Version 1.4.20