Закон Бера - Закон Бера | Рішення | Концентрація - PhET Interactive Simulations

Закон Бера

Закон Бера simulation

Topics

 • Закон Бера
 • Рішення
 • Концентрація
 • Молярність
 • Світло
 • Поглинання
 • Коефіцієнт пропускання
 • Спектрофотометрія

Sample Learning Goals

 • Опишіть співвідношення між об'ємом і кількістю розчиненої речовини в концентрації розчину
 • Якісно поясніть зв'язок між кольором розчину і концентрацією
 • передбачте і поясніть, як концентрація розчину буде змінюватися при додаванні або видаленні: води, розчиненої речовини та/або рідини
 • Розрахуйте концентрації розчинів в одиницях молярності (моль/л)
 • Опишіть процедуру створення розчину даної концентрації
 • Визначте, коли розчин насичений і передбачте, як концентрація мінятиметься при додаванні чи видаленні: води, розчину, та/або речовини
 • описати взаємозв'язок між концентрацією розчину і інтенсивністю світла, яке поглинається/відбивається
 • Опишіть співвідношення між абсорбцією, молярним коефіцієнтом поглинання, довжиною шляху, і концентрацією в Законі Бера
 • Передбачте, як інтенсивність світла, поглинутого/відбитого буде змінюватися зі змінами розчину, концентрацією розчину, шириною контейнера, або пр зміні джерела світла, і поясніть, чому

System Requirements

HTML5;

HTML5 simulations can run on iPads, Chromebooks, PC, Mac, and Linux systems.
See full HTML5 system requirements

Version 1.4.20