Elektrický odpor vodiča - Merný odpor | Odpor | Obvody - PhET Interactive Simulations

Elektrický odpor vodiča

Elektrický odpor vodiča simulation

Topics

 • Merný odpor
 • Odpor
 • Obvody

Sample Learning Goals

 • Vedieť, ako zmena ľubovoľnej premennej ovplyvní veľkosť elektrického odporu.
 • Vysvetliť rozdiel medzi odporom a merným odporom.

Inclusive Features

 • Alternative Input;

  Alternative Input

 • Sound and Sonification;

  Sound and Sonification

 • Interactive Description;

  Interactive Description

We are adding features to make our simulations more inclusive to learners with diverse needs and within diverse environments. Find all sims with inclusive features.

System Requirements

HTML5;

HTML5 simulations can run on iPads, Chromebooks, PC, Mac, and Linux systems.
See full HTML5 system requirements

Inclusive features are added to HTML5 sims only, and some features have platform limitations. See Accessible Sims for more details on system requirements and tested platforms.

Version 1.6.12