SECUNDARIA: Alineación PhET con programas de la SEP México (2011 y 2017)


Download Можете преузети све материјале спаковане у зип архиву.


Наслов SECUNDARIA: Alineación PhET con programas de la SEP México (2011 y 2017)
Опис En este archivo se tiene una alineación de los aprendizajes esperados en cada bloque del program de estudios del 2011 con simulaciones PhET. De esta manera podrás elegir más fácilmente qué simulaciones usar con tus estudiantes!!
Субјект Биологија, Математика, Физика, Хемија
Ниво High School (Виша школа), Middle School (Средња школа)
Тип Alignment
Трајање 60 минута
Укључен одговор Не
Језик Шпански
Кључне речи Física, Matemáticas, Química, SEP, Secundaria
Симулације КИСЕЛО-БАЗНИ РАСТВОРИ (HTML5), "Мајстор" за површине (HTML5), Математика преко површина - Алгебра (HTML5), Математика преко површина-Множење (HTML5), Аритметика (HTML5), Атомске интеракције (HTML5), Равнотежа (HTML5), Изједначавање хемијских једначина (HTML5), Балони и статички електрицитет (HTML5), Ламбер-Беров закон (Lambert-Beer) (HTML5), Направи разломак (HTML5), Направи разломак, Направи молекул, Направи атом (HTML5), Кондензатор: основе (HTML5), Струјно коло - једносмерна струја (DC) (HTML5), Комплет за једносмерну струју (DC) -Виртуелна лаб (HTML5), Како видимо боје (HTML5), Концентрација (HTML5), Кулонов закон (HTML5), Фитовање података (HTML5), Густина, ИСХРАНА & ВЕЖБАЊЕ, Електрични хокеј је бољи од електричне столице!, Енергија, врсте и промене (HTML5), Енергија, врсте и промене, Енергија у скејт-парку: Основна верзија (HTML5), Истраживач једначина (HTML5), Истраживач једначина: Основе (HTML5), Истраживач једначина: Две променљиве (HTML5), Поређење и процена, Новчићи (Алгебарски изрази) (HTML5), Фарадејева електромагнетна лабораторија, Фарадејев закон (HTML5), СИЛА 1-D. II Њутнов закон и још много тога џабе!, Силе и кретање - Основе (HTML5), Правимо разломке (HTML5), Спаривање разломака, Разломци: Једнакости (HTML5), Разломци: Увод (HTML5), Разломци: Мешовити бројеви (HTML5), Трење (концепт) (HTML5), Градитељ једначина (HTML5), Градитељ једначина: основе (HTML5), Цртање правих (HTML5), Цртање правих, График квадратне функције (HTML5), Права-нагиб-одсечак (HTML5), Гравитација и орбите (HTML5), Сила гравитације- лабораторија (HTML5), ГРАВИТАЦИОНА ЛАБОРАТОРИЈА, ЕФЕКАТ СТАКЛЕНЕ БАШТЕ, Хуков закон (HTML5), МОДЕЛИ АТОМА ВОДОНИКА, Изотопи и атомска маса (HTML5), ЏОНТРА, ЗНАЧИ, ВОЛТА  (HTML5), Регресија најмањих квадрата (HTML5), Масе и опруге (HTML5), Масе и опруге: Основе (HTML5), Моларност (HTML5), Поларност молекула (HTML5), Облици молекула (HTML5), Облици молекула: основе (HTML5), Шетач ( променљиво праволинијско кретање), Мој Соларни систем, ПРИРОДНА СЕЛЕКЦИЈА, Бројевна права: Цели бројеви (HTML5), Омов закон (HTML5), Математичко клатно (HTML5), pH Скала (HTML5), pH скала: основе (HTML5), Расподела вероватноће (Галтонова кутија) (HTML5), Кретање пројектила  (HTML5), Игралиште пропорције (HTML5), ДАТИРАЊЕ ПОМОЋУ РАДИОАКТИВНОСТИ - ИГРА , Реактанти, продуктти реакције и вишкови (HTML5), Омов закон (отпор линијског проводника) (HTML5), СОЛИ & ОТАПАЊЕ, Стања материје (HTML5), Стања материје: основе (HTML5), Раствори шећера и соли, Тригонометријска кружница (HTML5), Хидростатички притисак (HTML5), Пијаца, шопинг а и трка (HTML5), Сабирање вектора (HTML5), ТАЛАС НА ЖИЦИ (HTML5), Таласи - Увод (HTML5)


Аутори: Diana López
Школа / Организација PhET Interactive Simulations
Послато 23.3.20.
Обновљено 15.9.21.