How do PhET simulations fit in my middle school program?


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề How do PhET simulations fit in my middle school program?
Mô tả I wanted to share how I use the PhET sims in my school. This shows the topics we address in our grades 6-8 and lists the sims that help us. I have more activities on the PhET website that show specifically what I do in class, so this is just meant to be helpful to see the scope of my use.
Chủ đề Hoá học, Khoa học về trái đất, Sinh học, Vật lý
Cấp độ Middle School
Loại Alignment
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá sample use
Mô phỏng Dung dịch Acid-Base (HTML5), Dung dịch Acid-Base, Phóng xạ Alpha, Diện tích (HTML5), Số học (HTML5), Số học, Tương tác nguyên tử (HTML5), Tương tác nguyên tử, Cân bằng (HTML5), Cân bằng, Cân bằng phương trình phản ứng hoá học (HTML5), Cân bằng phương trình phản ứng hoá học, Bong bóng và Sự nổi, Bong bóng và tĩnh điện (HTML5), Bong bóng và tĩnh điện, Cấu trúc vùng năng lượng, Mạch điện Pin - Điện trở, Hiệu thế của Pin., Định luật Beer (HTML5), Phòng thí nghiệm Định luật Beer, Khúc xạ ánh sáng (HTML5), Khúc xạ ánh sáng, Phóng xạ Beta, Quang phổ của thể đen (HTML5), Quang phổ của vật đen, Trạng thái liên kết lượng tử, Tạo ra một Phân số (HTML5), Tạo ra một phân số, Tạo dựng một Phân tử, Tạo dựng nguyên tử (HTML5), Tạo dựng một nguyên tử, Sự nổi, Calculus Grapher , Tụ điện, Điện tích và điện trường (HTML5), Điện tích và điện trường, Bộ dụng cụ thí nghiệm điện (AC và DC), Bộ dụng cụ thí nghiệm điện, Phòng thí nghiệm ảo, Bộ dụng cụ thí nghiệm dòng điện không đổi., Bộ dụng cụ thí nghiệm dòng điện không đổi, Phòng thí nghiệm ảo, Va chạm (HTML5), Va chạm, Thị giác màu (HTML5), Quan sát màu sắc, Nồng độ (HTML5), Nồng độ, Độ dẫn điện, Giếng kép và liên kết cộng hoá trị, Vẽ đồ thị theo thực nghiệm, Thí nghiệm Davisson-Germer, Mật độ, Đèn neon và đèn phóng điện, Ẩm thực và Thể dục, Điện trường, Hockey điện, Năng lượng: các dạng và sự chuyển hoá (HTML5), Các dạng và sự chuyển hoá năng lượng, Công viên trượt ván., Công viên ván trượt: Phần cơ bản (HTML5), Công viên trượt ván: Những điều cơ bản, Trò chơi Ước lượng, Phòng thí nghiêm điện từ của FARADAY, Định luật Faraday (HTML5), Định luật Faraday, Dòng và áp suất chất lỏng, Các lực trên 1 trục tọa độ, Lực và Chuyển động, Lực và chuyển động: Phần cơ bản (HTML5), Lực và chuyển động: Những điều cơ bản, Fourier: Tổng hợp sóng (HTML5), Tổng hợp sóng, Phân số (HTML5), Phân số, Phân số: phần giới thiệu (HTML5), Phân số nhập môn, Ma sát (HTML5), Ma sát, Tính chất của chất khí (HTML5), Tính chất của chất khí, Biểu hiện gene : Những điều cơ bản (HTML5), Cấu trúc gene : Những điều cơ bản, Gene Machine: The Lac Operon, Máy phát điện, Quang hình (HTML5), Quang hình, Băng hà, Đồ thị Hàm tuyến tính (HTML5), Đồ thị Hàm tuyến tính, Equation Grapher, Lực hấp dẫn và quỹ đạo (HTML5), Lực hấp dẫn và quỹ đạo, Lực hấp dẫn (HTML5), Phòng thí nghiệm Lực hấp dẫn, Hiệu ứng nhà kính, Mô hình Nguyên tử Hydrogen, Đồng vị và nguyên tử khối, John Travoltage (HTML5), John Travoltage, Chuyển động của Bọ rùa trong mặt phẳng, Lasers, Hồi quy bình phương cực tiểu (HTML5), Nguyệt xa, Nam châm và la bàn, Nam châm và nam châm điện, Con lắc lò xo (HTML5), Quả cân và lò xo, Mê lộ, Các kênh trên màng tế bào, Vi ba, Nồng độ Mol (HTML5), Nồng độ Mol, Động cơ phân tử, Sự Phân cực phân tử, Hình dạng phân tử (HTML5), Hình dạng phân tử, Hình dạng phân tử: phần cơ bản (HTML5), Hình dạng phân tử: Những điều cơ bản, Phân tử và ánh sáng (HTML5), Phân tử và ánh sáng, Chuyển động trong mặt phẳng., Khách bộ hành, MRI, Thái Dương Hệ của tôi, Chọn lọc tự nhiên (HTML5), Chọn lọc tự nhiên, Neuron, Kiểu dao động chuẩn tắc, Sự phân hạch, Định luật Ohm (HTML5), Định luật Ohm, Máy định dạng sóng quang lượng tử, Kẹp quang và ứng dụng, Phòng thí nghiệm Con lắc đơn, Thang đo pH (HTML5), Thang đo pH, Thang đo pH: phần cơ bản (HTML5), Hiệu ứng Quang điện, Mảng kiến tạo, Xác suất Plinko (HTML5), Xác suất Plinko, Chuyển động của đạn tử (HTML5), Chuyển động của đạn tử, Hiệu ứng chui hầm lượng tử và gói sóng., Giao thoa sóng lượng tử, Điện tích bức xạ, Sóng Vô tuyến, Game định thời bằng phương pháp phóng xạ , Mặt phẳng nghiêng: Lực và Chuyển động, Chất phản ứng, Sản phẩm và Chất dư (HTML5), Chất phản ứng, Sản phẩm và Chất dư, Phản ứng và tốc độ phản ứng, Điện trở (HTML5), Điện trở của một dây dẫn, Cộng hưởng, Phản ứng thuận nghịch, Tán xạ Rutherford, Chất bán dẫn, Mạch Bóng đèn, Muối và độ hoà tan, Sóng âm, Trạng thái của vật chất (HTML5), Các trạng thái của vật chất, Trạng thái của vật chất: Phần cơ bản (HTML5), Trạng thái của vật chất: Những điều cơ bản, Thí nghiệm Stern-Gerlach, Kéo căng DNA, Dung dịch muối và đường, Mặt phẳng nghiêng, Moment lực, Áp suất (HTML5), Áp suất, Cộng Vector, Giao thoa sóng (HTML5), Giao thoa sóng, Sóng trên một sợi dây (HTML5), Sóng trên một sợi dây


Tác giả Sarah Borenstein
Trường / Tổ chức Campus Middle School
Ngày đăng ký 19/10/2015
Ngày cập nhật 06/04/2022