How do PhET simulations fit in my middle school program?


Download Stáhnout všechny soubory jako komprimovaný archiv ZIP.


Název How do PhET simulations fit in my middle school program?
Popis I wanted to share how I use the PhET sims in my school. This shows the topics we address in our grades 6-8 and lists the sims that help us. I have more activities on the PhET website that show specifically what I do in class, so this is just meant to be helpful to see the scope of my use.
Předmět Biologie, Chemie, Fyzika, Věda o Zemi
Úroveň Základní škola II. st.
Typ Alignment
Včetně odpovědi Ne
Jazyk English
Klíčová slova sample use
Simulace Acidobazické roztoky (HTML5), Acidobazický roztok, Alfa rozklad, Obsah a obvod (HTML5), Aritmetika (HTML5), Arithmetic, Interakce atomů (HTML5), Atomická interakce, Rovnováha (HTML5), Rovnováha, Vyčíslování chemických rovnic (HTML5), Bilanční chemické rovnice, Balóny a Archimedův zákon, Balonek a statická elektřina (HTML5), Balonek a statická elektřina, Band Structure, Obvod s baterií a rezistorem, Napětí baterie, Laboratoř pro Lambertův-Beerův zákon (HTML5), Beerův zákon, Lom světla (HTML5), Lom světla, Beta rozklad, Spektrum černého tělesa (HTML5), Spektrum černého tělesa, Quantum Bound States, Sestavení zlomku (HTML5), Sestav zlomek, Stavba molekuly, Stavba atomu (HTML5), Stavba atomu, Vztlak, calculus-grapher, Deskový kondenzátor, Náboje a pole (HTML5), Náboj a pole, Konstrukce obvodů, Circuit Construction Kit (AC+DC), Virtual Lab, Konstrukce obvodů (stejnosměrných), Circuit Construction Kit (DC Only), Virtual Lab, Kolizní laboratoř (HTML5), Srážky, Barevné vidění (HTML5), Barevné vidění, Koncentrace (HTML5), Látková koncentrace, vodivost, Double Wells and Covalent Bonds, Curve Fitting, Davisson-Germer: Electron Diffraction, Hustota, Neon Lights & Other Discharge Lamps, Stravování a cvičení, zobrazení elektrického pole, Elektrický Hokej, Formy energie a její přeměny (HTML5), Formy energie a její přeměny, Energetický Skate Park, Skatepark energie: základy (HTML5), Energy Skate Park: Basics, Estimation, Faradayova elektromagnetická laboratoř, Faradayův zákon (HTML5), Faradayův zákon , Tlak kapaliny a průtoku, Síla na jedné přímce, Síla a Pohyb, Síly a pohyb: základy (HTML5), Síla a pohyb, Fourier: dělejte vlny (HTML5), Fourier: Making Waves, Porovnávač zlomků (HTML5), Hledání rovností - hra, Zlomky: Úvod (HTML5), Úvod do zlomků, Tření (HTML5), Tření, Vlastnosti plynu (HTML5), Vlastnosti plynu, Základy exprese genů (HTML5), Gene Expression - The Basics, Gene Machine: The Lac Operon, Generator, Geometrická optika (HTML5), geometric-optics, Glaciers, Kreslení přímek (HTML5), Kreslení přímky, Equation Grapher, Gravitace a dráhy (HTML5), Gravitace a oběžná dráha, Gravitační laboratoř (HTML5), Gravitační laboratoř, Skleníkový efekt, Models of the Hydrogen Atom, Izotopy a atomová hmotnost, Džon Travoltáž (HTML5), John Travoltage, Ladybug Motion 2D, Lasery, Regrese metodou nejmenších čtverců (HTML5), Lunární modul, Magnet a kompas, Magnety a elektromagnety, Hmotnosti a pružiny (HTML5), Závaží a pružiny, Hra s bludištěm, Membránové Kanály, mikrovlny, Molarita (HTML5), Látková koncentrace, Molecular Motors, Molekulární polarita, Tvary molekul (HTML5), Tvary molekul, Tvary molekul: základy (HTML5), Tvary molekul: Základy, Molekuly a světlo (HTML5), Molekuly a světlo, Pohyb ve 2D, Chodící panáček, Simplified MRI, Moje sluneční soustava, Přírodní výběr (HTML5), Přírodní výběr, neuron, Normal Modes, Štěpení jader, Ohmův zákon (HTML5), Ohmův zákon, Optical Quantum Control, Optical Tweezers and Applications, pendulum-lab, pH stupnice (HTML5), pH stupnice, pH stupnice: základy (HTML5), Fotoelektrický efekt, Tektonika zemských desek, Kuličková pravděpodobnost (HTML5), Plinko Probability, Pohyb projektilu (HTML5), Pohyb střely, Quantum Tunneling and Wave Packets, Quantum Wave Interference, Vyzařující Náboj, Rádiové vlny a Eektromagnetická pole, Radioaktivní datování hry, Rampa: Síla a Pohyb, Reaktanty, produkty a zbytky (HTML5), Reaktanty, produkty a nezreagované, Reakce a ceny , Odpor drátu (HTML5), Odpor v drátu, Resonance, Vratné reakce, Rutherfordův rozptyl, Semiconductors, obvod signálu, soli a rozpustnost, zvuk, Stavy hmoty (HTML5), Stavy hmoty, Skupenské stavy: základy (HTML5), Stavy hmoty: Základy, Stern-Gerlach Experiment, Stretching DNA, Cukr a sůl řešení, Rampa, Moment síly, Pod tlakem (HTML5), Tlak kapalin, Sčítání vektorů, Interference vln (HTML5), Vlnová interference, Vlnění na vlákně (HTML5), Vlnění na vlákně


Autor(ři) Sarah Borenstein
Škola / Organizace Campus Middle School
Datum vložení 19.10.15
Datum aktualizace 6.4.22