How do PhET simulations fit in my middle school program?


Download ან შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ ყველა ფაილი როგორც კომპრესირებული პაკეტი(zip archive).


სათაური How do PhET simulations fit in my middle school program?
აღწერილობა I wanted to share how I use the PhET sims in my school. This shows the topics we address in our grades 6-8 and lists the sims that help us. I have more activities on the PhET website that show specifically what I do in class, so this is just meant to be helpful to see the scope of my use.
თემა ბიოლოგია, მეცნიერება დედამიწის შესახებ, ფიზიკა, ქიმია
დონე საშუალო სკოლა
ტიპი Alignment
შეიცავს პასუხებს არა
ენა English
საკვანძო სიტყვები sample use
სიმულაციები მჟავა და ტუტე ხსნარები (HTML5), მჟავა და ტუტე ხსნარები, ალფა დაშლა, ფართობის მშენებელი (HTML5), Arithmetic (HTML5), არითმეტიკა, ატომური ურთიერთქმედება (HTML5), ატომური ურთიერთქმედება, გაწონასწორება (HTML5), Balancing Act, სტექიომეტრია (HTML5), სტექიომეტრია, ბალონები და ამომგდები ძალა, ბუშტები და სტატიკური ელექტრობა (HTML5), ბუშტები და სტატიკური ელექტრობა, Band Structure, აკუმულატორ-წინაღობის წრედი, აკუმულატორის ძაბვა, ფოტოკოლორიმეტრიის ლაბორატორია (HTML5), ფოტოკოლორიმეტრიის ლაბორატორია, სინათლის გარდატეხა (HTML5), რეფრაქციის მოვლენა, ბეტა დაშლა, შავი სხეულის სპექტრი (HTML5), Blackbody Spectrum, Quantum Bound States, Build a Fraction (HTML5), Build a Fraction, Build a Molecule, ატომის აგება (HTML5), ავაწყოთ ატომი, ამომგდები ძალა, Calculus Grapher, ელექტრული კონდენსატორი, მუხტები და ველი (HTML5), მუხტები და ველები, წრედის კონსტრუქტორი (AC+DC), წრედის კონსტრუქტორი (AC+DC), ვირტუალური ლაბორატორია, წრედის კონსტრუქტორი (მხოლოდ DC), წრედის კონსტრუქტორი (მხოლოდ DC), ვირტუალური ლაბორატორია, დაჯახებათა ლაბორატორია (HTML5), Collision Lab, ფერთა ხედვის პრინციპი (HTML5), ფერთა ხედვის პრინციპი, კონცენტრაცია (HTML5), კონცენტრაცია, გამტარუნარიანობა, Double Wells and Covalent Bonds, მრუდის მორგება, დევისონ-გერმერი: ელექტრონული დიფრაქცია, სიმკვრივე, ნეონის ნათება და სხვა გაზგანმუხტვადი ნათურები, Eating & Exercise, ელექტრული ველის წარმოსახვა, ჰოკეი ელექტრული ველზე, ენერგიის ფორმები და მათი გარდაქმნა (HTML5), Energy Forms and Changes, Energy Skate Park, ენერგია სკეიტების პარკში (HTML5), Energy Skate Park: Basics, Estimation, ფარადეის ელექტრომაგნიტური ლაბორატორია, ფარადეის კანონი (HTML5), ფარადეის კანონი, Fluid Pressure and Flow, Forces in 1 Dimension, Forces and Motion, ძალა და მოძრაობა 1 (HTML5), Forces and Motion: Basics, Fourier: Making Waves (HTML5), Fourier: Making Waves, Fraction Matcher (HTML5), Fraction Matcher, Fractions: Intro (HTML5), Fractions Intro, ხახუნი (HTML5), Friction, აირის თვისებები (HTML5), აირის თვისებები, ტრანსკრიპცია და ტრანსლაცია (HTML5), გენის ექსპრესიის საფუძვლები, Gene Machine: The Lac Operon, გენერატორი, გეომეტრიული ოპტიკა (HTML5), გეომეტრიული ოპტიკა, Glaciers, Graphing Lines (HTML5), Graphing Lines, კვადრატული განტოლების ფუნქციის გრაფიკი, ორბიტები და გრავიტაცია (HTML5), ორბიტები და გრავიტაცია, გრავიტაციული ძალის ლაბორატორია (HTML5), იძულებითი გრავიტაციის ნიმუში, The Greenhouse Effect, Models of the Hydrogen Atom, იზოტოპები, ატომური მასა, John Travoltage (HTML5), John Travoltage, Ladybug Motion 2D, ლაზერები, Least-Squares Regression (HTML5), Lunar Lander, მაგნიტი და კომპასი, მაგნიტები და ელექტრომაგნიტები, მასები და ზამბარები (HTML5), ტვირთი ზამბარაზე, Maze Game, მემბრანული არხები, მიკროტალღები, მოლარობა (HTML5), მოლარობა, მოლეკულური ძრავი, Molecule Polarity, Molecule Shapes (HTML5), Molecule Shapes, Molecule Shapes: Basics (HTML5), Molecule Shapes: Basics, მოლეკულები და სინათლე (HTML5), მოლეკულები და სინათლე, Motion in 2D, The Moving Man, Simplified MRI, მზის სისტემა, Natural Selection (HTML5), ბუნებრივი გადარჩევა, ნეირონი, Normal Modes, ბირთვული დაშლა, ომის კანონი (HTML5), ომის კანონი, ოპტიკურ კვანტური მოდულაცია, ოპტიკური პინცეტები და დანართები, ქანქარების ლაბორატორია, pH სკალა (HTML5), pH სკალა, pH Scale: Basics (HTML5), ფოტოელექტრიკული ეფექტები, Plate Tectonics, Plinko Probability (HTML5), Plinko Probability, გასროლილი სხეული (HTML5), ჭურვის გასროლა, Quantum Tunneling and Wave Packets, კვანტური ტალღის ინტერფერენცია, Radiating Charge, რადიო ტალღები და ელექტრომაგნიტური ველი, რადიოლოგიური დათარიღება (იზოტოპური გეოქრონოლოგია), Ramp: Forces and Motion, რეაგენტები, რეაქციის პროდუქტები და ნარჩენები (HTML5), რეაგენტები, რეაქციის პროდუქტები და ნარჩენები, რეაქციები და შედეგები, გამტარის წინაღობა (HTML5), გამტარის წინაღობა, Resonance, შექცევადი რეაქციები, Rutherford Scattering, ნახევარგამტარი, დენი წრედში, მარილები და ხსნადობა, ხმა, აგრეგატული მდგომარეობები (HTML5), ნივთიერების მდგომარეობა, ნივთიერების მდგომარეობები (HTML5), States of Matter: Basics, Stern-Gerlach Experiment, დნმ-ის გაჭიმვა, შაქრის დას მარილის ხსნარი, ქანობი, Torque, წნევის მოქმედება (HTML5), Under Pressure, Vector Addition, ტალღების ინტერფერენცია (HTML5), ტალღის ინტერფერენცია, ტალღები სიმში (HTML5), ტალღები სიმში


ავტორები Sarah Borenstein
სკოლა / ორგანიზაცია Campus Middle School
წარდგენილია 10/19/15
განახლებულია 4/6/22