How do PhET simulations fit in my middle school program?


Download Можете преузети све материјале спаковане у зип архиву.


Наслов How do PhET simulations fit in my middle school program?
Опис I wanted to share how I use the PhET sims in my school. This shows the topics we address in our grades 6-8 and lists the sims that help us. I have more activities on the PhET website that show specifically what I do in class, so this is just meant to be helpful to see the scope of my use.
Субјект Биологија, Наука о Земљи, Физика, Хемија
Ниво Middle School (Средња школа)
Тип Alignment
Укључен одговор Не
Језик Енглески
Кључне речи sample use
Симулације КИСЕЛО-БАЗНИ РАСТВОРИ (HTML5), КИСЕЛО-БАЗНИ РАСТВОРИ, АЛФА-РАСПАД, "Мајстор" за површине (HTML5), Аритметика (HTML5), АРИТМЕТИКА, Атомске интеракције (HTML5), Међуатомска деловања, Равнотежа (HTML5), Равнотежа, Изједначавање хемијских једначина (HTML5), Изједначавање хемијских једначина, ГАСНИ ЗАКОНИ , Балони и статички електрицитет (HTML5), Балони и статички електрицитет, ЕНЕРГЕТСКИ НИВОИ, Просто струјно коло (батерија - отпорник), Напон батерије, Ламбер-Беров закон (Lambert-Beer) (HTML5), Ламбер-Беров закон (Lambert-Beer), Преламање светлости (HTML5), Преламање светлости, БЕТА-РАСПАД, Зрачење црног тела (HTML5), Зрачење црног тела, ВЕЗАНА СТАЊА (квантномеханички приступ), Направи разломак (HTML5), Направи разломак, Направи молекул, Направи атом (HTML5), Направи атом, Потисак, ФУНКЦИЈЕ, ИЗВОДИ, ИНТЕГРАЛИ -ГРАФИЧКИ, КОНДЕНЗАТОР, Наелектрисања и поља (HTML5), Електрична поља тачкастих наелектрисања, Комплет за електричну струју (AC+DC), Комплет за електричну струју (AC+DC), Virtual Lab, Комплет за једносмерну струју, Комплет за једносмерну струју (DC Only), Virtual Lab, Судари (HTML5), СУДАРИ У МЕХАНИЦИ, Како видимо боје (HTML5), Како видимо боје, Концентрација (HTML5), Концентрација, Проводљивост, ДВОСТРУКА ЈАМА И КОВАЛЕНТНА ВЕЗА, Интерполација података полиномом (кривом), ДЕЈВИСОН-ЏЕРМЕРОВ ЕКСПЕРИМЕНТ Davisson-Germer Experiment , Густина, НЕОНСКА СВЕТЛА & ДРУГЕ ЛАМПЕ СА ПРАЖЊЕЊЕМ У ГАСУ, ИСХРАНА & ВЕЖБАЊЕ, Електрично поље, Електрични хокеј је бољи од електричне столице!, Енергија, врсте и промене (HTML5), Енергија, врсте и промене, Енергија у скејт-парку, Енергија у скејт-парку: Основна верзија (HTML5), Енергија у скејт-парку: Основна верзија, Поређење и процена, Фарадејева електромагнетна лабораторија, Фарадејев закон (HTML5), Фарадејев закон електромагнетне индукције, Проток флуида и притисак, СИЛА 1-D. II Њутнов закон и још много тога џабе!, СИЛЕ И КРЕТАЊЕ, Силе и кретање - Основе (HTML5), Силе и кретање - Основе, Фурије: Направи таласе (HTML5), ФУРИЈЕ-ОВА СИНТЕЗА -ПРАВЉЕЊЕ ТАЛАСА, Правимо разломке (HTML5), Спаривање разломака, Разломци: Увод (HTML5), Разломци - Увод, Трење (концепт) (HTML5), Трење (концепт), Особине гаса (HTML5), ОСОБИНЕ ИДЕАЛНОГ ГАСА, Особине гена - Основе (HTML5), Особине гена - Основе, РЕГУЛАЦИЈА ЛАКТОЗЕ- ГЕНСКЕ МАШИНЕ Gene Machine: The Lac Operon, Генератор, Геометријска оптика (HTML5), Геометријска оптика, ГЛЕЧЕРИ, Цртање правих (HTML5), Цртање правих, График квадратне функције, Гравитација и орбите (HTML5), Гравитација и орбите, Сила гравитације- лабораторија (HTML5), ГРАВИТАЦИОНА ЛАБОРАТОРИЈА, ЕФЕКАТ СТАКЛЕНЕ БАШТЕ, МОДЕЛИ АТОМА ВОДОНИКА, Изотопи и атомске масе, ЏОНТРА, ЗНАЧИ, ВОЛТА  (HTML5), ЏОНТРА, ЗНАЧИ, ВОЛТА (ТЕБРА), БУБАМАРА - КРЕТАЊЕ 2D, ЛАСЕРИ, Регресија најмањих квадрата (HTML5), МЕСЕЧЕВ МОДУЛ, Магнет и компас, Магнети и електромагнети, Масе и опруге (HTML5), ОПРУГЕ & ТЕГОВИ, Лавиринт ( брзина-убрзање), Транспорт кроз мембрану, МИКРОТАЛАСИ, Моларност (HTML5), Моларност, МОЛЕКУЛАРНИ МОТОРИ (ЕНЗИМИ), Поларност молекула, Облици молекула (HTML5), Облици молекула, Облици молекула: основе (HTML5), Облици молекула: Основе, Молекули и светлост (HTML5), Молекули и светлост, Кретање у 2-D, Шетач ( променљиво праволинијско кретање), MRI -НАЈЈЕДНОСТАВНИЈЕ, Мој Соларни систем, Природна селекција (HTML5), ПРИРОДНА СЕЛЕКЦИЈА, НЕУРОН, Нормални модови, Нуклеарни распад, Омов закон (HTML5), Омов закон, КВАНТНА ОПТИКА, ОПТИЧКЕ ПИНЦЕТЕ И АПЛИКАЦИЈЕ, Клатно, pH Скала (HTML5), pH СКАЛА, pH скала: основе (HTML5), ФОТОЕЛЕКТРИЧНИ ЕФЕКАТ, Тектонске плоче, Расподела вероватноће (Галтонова кутија) (HTML5), РАСПОДЕЛА ВЕРОВАТНОЋЕ, Кретање пројектила  (HTML5), Кретање пројектила ( Јеремија пали топа! ), КВАНТНИ ТУНЕЛ ЕФЕКАТ И ТАЛАСНИ ПАКЕТ, КВАНТНО-ТАЛАСНА ИНТЕРФЕРЕНЦИЈА, Зрачење наелектрисања у кретању, РАДИО ТАЛАСИ & ЕЛЕКТРОМАГНЕТНА ПОЉА, ДАТИРАЊЕ ПОМОЋУ РАДИОАКТИВНОСТИ - ИГРА , СТРМА РАВАН: СИЛЕ И КРЕТАЊЕ, Реактанти, продуктти реакције и вишкови (HTML5), РЕАКТАНТИ,ПРОДУКТИ РЕАКЦИЈЕ И ВИШКОВИ, ХЕМИЈСКЕ РЕАКЦИЈЕ И ПРОМЕНЕ, Омов закон (отпор линијског проводника) (HTML5), Омов закон, Резонанца, ПОВРАТНИ (РЕВЕРЗИБИЛНИ) ПРОЦЕСИ, Радерфордово (Rutherford) расејање, ПОЛУПРОВОДНИЦИ, Сигнал и проводник, СОЛИ & ОТАПАЊЕ, Звучни таласи, Стања материје (HTML5), Агрегатна стања, Стања материје: основе (HTML5), Агрегатна стања : основни ниво, ШТЕРН-ГЕРЛАХОВ ЕКСПЕРИМЕНТ, ИСТЕЗАЊЕ DNA, Раствори шећера и соли, Стрма раван, МОМЕНТ СИЛЕ, Хидростатички притисак (HTML5), Хидростатички притисак, Сабирање вектора, Интерференција таласа (HTML5), Интерференција таласа, ТАЛАС НА ЖИЦИ (HTML5), ТАЛАС НА ЖИЦИ


Аутори: Sarah Borenstein
Школа / Организација Campus Middle School
Послато 19.10.15.
Обновљено 6.4.22.