КИСЕЛО-БАЗНИ РАСТВОРИ - Киселине | Базе | Равнотежа - PhET Interactive Simulations

КИСЕЛО-БАЗНИ РАСТВОРИ

КИСЕЛО-БАЗНИ РАСТВОРИ simulation

Topics

  • Киселине
  • Базе
  • Равнотежа
  • Дисоцијација
  • Решења

Sample Learning Goals

  • Узимајући базе или киселине исте концентрације, показује се разумевање јачина база и киселина кроз: 1. Показивање утицаја јачине на дисоцијацију воде 2.Проналажење свих врста молекула и јона репрезентативних за тај раствор. 3. Упоређивање релативних молекулских концентрација у слабом и јаком раствору киселине (базе). 4.Описивање сличности и разлика између јаких и слабих киселина или јаких и слабих база.
  • Демонстрација разумевања концентрације раствора кроз: 1.Описивање сличности и разлика ишмећу слабих и јачих раствора. 2. Упоређивање концентрације свих молекула и јона у односу на концентрисану лужину одређене киселине или базе. Користите јачину базе или киселине и/или раствора да би: 1.Описали речима или графиконима шта значи да имамо нпр. концентровани раствор јаке киселине и јаке базе или неку другу комбинацију. 2. Истражите различите комбинације јачине и концентрације које дају исту ph вредност. Колико алати (ph-метар, проводност, ph папир) помажу да се види да ли је раствор јак или слаб

System Requirements

HTML5;

HTML5 simulations can run on iPads, Chromebooks, PC, Mac, and Linux systems.
See full HTML5 system requirements

Version 1.2.26