Syre-Bare-løysingar - Syrer | Basar | Likevekt - PhET Interactive Simulations

Syre-Bare-løysingar

Syre-Bare-løysingar simulation

Topics

  • Syrer
  • Basar
  • Likevekt
  • Dissosiasjon
  • Løysingar

Sample Learning Goals

  • For syrer og basar med same konsentrasjon skal du vise at du forstår kva syre- og basestyrkje betyr: 1. Sjå samanhengen mellom styrken på ei syre og base og i kva grad den disossierast i vatn. 2. Kunne identifisere alle molekyl og ion som er til stades i ei gitt syre- eller baseløysing. 3. Samanlikne dei relative molekylkonsentrasjonane og iona i ei svak kontra sterk syre- eller baseløysing. 4. Skildre fellestrekk og forskjellar mellom sterke og svake syrer og mellom sterke og svake basar.
  • Vise at du forstår kva løysingskonsentrasjon er: 1. Skildre fellestrekk og forskjellar mellom konsentrerte og fortynte løysingar. 2. Samanlikne konsentrasjonen av alle molekyl og ion i konsentrerte kontra fortynte løysingar av ei spesiell syre eller base.
  • Kunne bruke både styrken av syra eller basen og konsentrasjonen av løysinga for å: 1. Skildre i ord og bilete (grafar eller teikningar av molekyl) kva det betyr dersom du har: a) En konsentrert løysing av ei svak syre (eller base), eller ei konsentrert løysing av ei sterk syre (eller base), eller andre kombinasjonar. 2. Undersøkje ulike kombinasjonar av styrkje/konsentrasjonar som resulterer i same pH-verdier.
  • Kunne skildre korleis vanlege verkty (pH-måler, leidningevna, pH-papir) kan hjelpe oss å finne ut om ein løysing er ein syre eller base, og om den er sterk eller svak, konsentrert eller fortynnt.

System Requirements

HTML5;

HTML5 simulations can run on iPads, Chromebooks, PC, Mac, and Linux systems.
See full HTML5 system requirements

Version 1.2.25