Happe-aluse lahused - Acids | Bases | Equilibrium - PhET Interactive Simulations

Happe-aluse lahused

Happe-aluse lahused simulation

Topics

  • Acids
  • Bases
  • Equilibrium
  • Dissociation
  • Solutions

Sample Learning Goals

  • Demonstreerib antud sama kontsentratsioonige hapete ja lahuste korral oma arusaamist 1) seostades happe või aluse tugevuse sellega, kui hästi see vees lahustub, 2) määrates antud happe või aluse lahuses ära kõik leiduvad molekulid ja ioonid, 3) võrreldes nõrga ja tugevas happe (või aluses) lahuse molekulide ja ioonide suhtelisi kontsentratsioone, 5) kirjeldades tugevate ja nõrkade hapete ja aluste vahelisi sarnasusi ja erinevusi.
  • Demonstreerib lahuse kontsentratsiooni mõistmist 1) kirjeldades kontsentreeritud ja lahjendatud lahuste sarnasusi ja erinevusi, 2) võrreldes antud happe või aluse kontsentreeritud või lahjendatud lahuses olevate molekulide ja ioonide kontsentratsiooni.
  • Kasutab happe või aluse tugevust ja selle lahuse kontsentratsiooni, et 1) kirjeldada sõnade ja jooniste abil, mida tähendab, kui antud on nõrga happe (või aluse) kontsentreeritud lahus või tugeva happe (või aluse) kontsentreeritud lahus või mõni muu kombinatsioon; 2) uurib sama pH-ga tugevuse/kontsentratsioonide erinevaid kombinatsioone.
  • Kirjeldab, kuidas tavalised tööriistad (pH-mõõtur, juhtivus, pH-paber) aitavad määrata, kas lahus on happeline või aluseline, tugev või nõrk, kontsentreeritud või lahjendatud.

System Requirements

HTML5;

HTML5 simulations can run on iPads, Chromebooks, PC, Mac, and Linux systems.
See full HTML5 system requirements

Version 1.2.26