How do PhET simulations fit in my middle school program?


Download alle filer som en komprimeret .zip


Tittel How do PhET simulations fit in my middle school program?
Beskrivelse I wanted to share how I use the PhET sims in my school. This shows the topics we address in our grades 6-8 and lists the sims that help us. I have more activities on the PhET website that show specifically what I do in class, so this is just meant to be helpful to see the scope of my use.
Emne Biologi, Fysik, Geografi, Kemi
Niveau Mellemskole
Type Justering
Svar inkluderet Nej
Sprog Engelsk
Nøgleord sample use
Simuleringer Syre-base opløsninger (HTML5), Syre-Base opløsninger, Alfahenfald, Arealbygger (HTML5), Aritmetik (HTML5), Aritmetisk, Atomers vekselvirkning (HTML5), Vekselvirkning mellem atomer, Balanceakt (HTML5), Balance akt, Afstemning af kemiske ligninger (HTML5), Afstemning af kemiske ligninger, Balloner og opdrift, Balloner og statisk elektricitet (HTML5), Balloner og statisk elektricitet, Skal struktur, Batteri-modstands kredsløb., Batterispænding, Beers lovlab (HTML5), Beers lovlaboratorium, Afbøjning af lys (HTML5), Afbøjning af lys, Betahenfald, Sortlegeme-spektrum (HTML5), Farvesammensætning, Kvantespringsstadir, Byg en brøk (HTML5), Byg en brøk, Byg et molekyle, Byg et atom (HTML5), Byg et atom, Opdrift, Graftegner, Kondensator-lab, Ladninger og felter (HTML5), Ladninger og felter, Kredsløbssamlesæt (veksel- og jævnstrøm), Kredsløbssamlesæt (veksel- og jævnstrøm), virtuelt laboratorium, Kredsløbssamlesæt (kun jævnstrøm), Kredsløbssamlesæt (kun jævnstrøm) Virtuelt laboratorium, Kollisions-laboratorium (HTML5), Stød-laboratorium, Farvesyn (HTML5), Farvesyn, Koncentration (HTML5), Koncentration, Ledningsevne, Dobbelt- og kovalente bindinger, Kurvetilpasning, Davisson-Germer: Elektron-diffaktion, Massefylde, Neon- og andre udladningslamper, Kost og motion, Elektrisk drømmefelt, Elektrisk felthockey, Energiformer og ændringer (HTML5), Energiformer og ændringer, Energiskaterpark, Energi-skatepark: Basis (HTML5), Energiskaterpark: Basis, Gæt, Faradays elektromagnetiske laboratorie., Faradays lov (HTML5), faradays-law, Væsketryk og bevægelse, Kræfter i 1 dimension, Krafter og bevægelse, Kræfter og bevægelse: Basis (HTML5), Kræfter og bevægelse: Basis, Fourier: Bølgefremstilling (HTML5), Fourir: Bølgefremstilling, Brøk-matcher (HTML5), Lav brøkpar, Brøker: Intro (HTML5), Brøkintro, Friktion (HTML5), Friktion, Gas-egenskaber (HTML5), Gasegenskaber, Genudtryk, grundlæggende (HTML5), Genudseende - basis, Genmaskine: Laktosegengruppe, Generator, Geometrisk optik (HTML5), Geometrisk optik, Gletsjere, Tegning af rette linier (HTML5), Tegning af rette linier, Graftegner, Tiltrækning og kredsløb (HTML5), Tiltrækning og kredsløb, Tiltræknings-laboratorium (HTML5), Tiltrækningslaboratorium, Drivhuseffekten, Model af hydrogenatomet, Isotoper og atomar vægt, John TraVoltage (HTML5), John TraVoltage, Mariehøne bevægelse i 2d, Lasere, Mindste kvadraters regression (HTML5), Månelander, Magnet og kompas, Magneter og elektromagneter, Vægte og fjedre (HTML5), Vægte og fjedre, Vektorgolf, Membrankanaler, Mikrobølger, Molaritet (HTML5), Molaritet, Molekylære motorer, Molekylær polaritet, Molekyleformer (HTML5), Molekyleformer, Molekyleformer: Basis (HTML5), Molekyleformer: Basis, Molekyler og lys (HTML5), Molekyler og lys, Bevægelse i 2 dimensioner, Manden der bevæger sig, Forenklet MR, Mit solsystem, Naturlig udvælgelse (HTML5), Neutralt valg, Neuron, Normalindstillinger, Kernespaltning, Ohms lov (HTML5), Ohm's Lov, Lys og brydning, Optisk klemme og anvendelse, Pendul-laboratoriet, pH-skala (HTML5), pH skala, pH-skala: Basis (HTML5), Fotoelektrisk effekt, Pladetektonik, Plinko-sandsynlighed (HTML5), Plinko sandsynlighed, Skrå kast (HTML5), Projektil-bevægelser, Kvante-tunnelering og bølgepakker, Kvantum-bølge-interferens, Udstrålende ladning, Radiobølger & elektromagnetiske felter, Aldersbestemmelse og radioaktivitet, Rampe: Kraften og bevægelse, Reaktanter, produkter og rester (HTML5), Reaktanter, produkter og rester, Reaktioner og størrelser, Modstand i en tråd (HTML5), Modstand i en tråd, Resonans, Dobbeltrettede reaktioner, Rutherford spredning, Halvledere, Signalkredsløb, Salt & opløslighed, Lyd, Stoftilstande (HTML5), Tilstandsformer, Stoftilstande: Basis (HTML5), Tilstandsformer: Indledning, Stern-Gerlach Eksperimentet, Udstræk DNA, Sukker og saltopløsninger, Rampen, Drejningsmoment, Under tryk (HTML5), Under tryk, Vektoraddition, Bølgeinterferens (HTML5), Bølgeinterferens, Stående bølge (HTML5), Stående bølge


Forfattere Sarah Borenstein
Skole / organisation Campus Middle School
Dato for tilmelding 19-10-15
Dato for opdatering 06-04-22