Under tryk - Tryk | Væsker | Tæthed - PhET Interactive Simulations

Under tryk

Under tryk simulation

Topics

  • Tryk
  • Væsker
  • Tæthed

Sample Learning Goals

  • Beskrive hvordan tryk ændres i luft og vand som funktion af dybden.
  • Beskrive hvilke variabler der påvirker tryk.
  • Forudsige tryk i en række forskellige situationer.

System Requirements

HTML5;

HTML5 simulations can run on iPads, Chromebooks, PC, Mac, and Linux systems.
See full HTML5 system requirements

Version 1.1.20