Хидростатички притисок - Притисок | Флуиди | Густина - PhET Interactive Simulations

Хидростатички притисок

Хидростатички притисок simulation

Topics

  • Притисок
  • Флуиди
  • Густина

Sample Learning Goals

  • Испитајте како се менува притисокот во воздухот и водата.
  • Откријте како можете да го промените притисокот.
  • Предвидете го притисокот во различни ситуации.

System Requirements

HTML5;

HTML5 simulations can run on iPads, Chromebooks, PC, Mac, and Linux systems.
See full HTML5 system requirements

Version 1.1.20