Υπό πίεση - Πίεση | Υγρά | Πυκνότητα - PhET Interactive Simulations

Υπό πίεση

Υπό πίεση simulation

Topics

  • Πίεση
  • Υγρά
  • Πυκνότητα

Sample Learning Goals

  • Describe how pressure changes in air and water as a function of depth.
  • Describe what variables affect pressure.
  • Predict pressure in a variety of situations.

System Requirements

HTML5;

HTML5 simulations can run on iPads, Chromebooks, PC, Mac, and Linux systems.
See full HTML5 system requirements

Version 1.1.20