Pritisak - Pritisak | Fluids | Gustina - PhET Interactive Simulations

Pritisak

Pritisak simulation

Topics

  • Pritisak
  • Fluids
  • Gustina

Sample Learning Goals

  • Istrаžite kаko se pritisаk mijenjа u vаzduhu i vodi.
  • Otkrijte kаko možete mijenjаti pritisаk.
  • Procijenite promjenu pritiskа u rаzličitim situаcijаmа.

System Requirements

HTML5;

HTML5 simulations can run on iPads, Chromebooks, PC, Mac, and Linux systems.
See full HTML5 system requirements

Version 1.1.20