Massefylde - Tæthed | Masse | Volumen - PhET Interactive Simulations

Massefylde

Flash sims are no longer supported in modern browsers.
Learn more

Massefylde simulation

Topics

  • Tæthed
  • Masse
  • Volumen

Sample Learning Goals

  • Beskrive hvordan begrebet massefylde vedrører et objekts masse og volumen.
  • Forklare hvordan objekter af samme masse kan have forskellige volumen, og hvordan objekter af samme volumen kan have forskellige masse.
  • Forklar hvorfor en ændring af objekts masse eller volumen, ikke påvirker dets massefylde (dvs. forstå massefylde som en sammenhængende størrelse).
  • Måle volumen af et objekt, ved at observere den mængde af væske det fortrænger.
  • Identificere et ukendt materiale ved at beregne dets massefylde og sammenligne det med en tabel over kendte massefylder.

System Requirements

Flash;

Flash sims are no longer supported in modern browsers.
Learn more

Version 1.05


Flash sims are no longer supported in modern browsers. Learn more


Donate to help us continue converting sims to HTML5!