Yoğunluk - Yoğunluk | kütle | Hacim - PhET Interactive Simulations

Yoğunluk

Flash sims are no longer supported in modern browsers.
Learn more

Yoğunluk simulation

Topics

  • Yoğunluk
  • kütle
  • Hacim

Sample Learning Goals

  • Yoğunluk kavramının, nesnenin hacim ve kütlesiyle nasıl alakalı olduğunu tanımlayın.
  • Benzer kütledeki nesnelerin, nasıl farklı hacimleri olacağını ve benzer hacimli nesnelerin, nasıl farklı kütleleri olacağını açıklayın.
  • Bir nesnenin kütle ve hacmini değiştimenin yoğunluğunu değiştirmeyeceğini açıklayın (yoğunluğu pekiştirmeli bir özellik olarak anlayın).
  • Taşırdığı akışkan miktarını gözlemleyerek bir nesnenin hacmini ölçün.
  • Bilinmeyen bir materyali, yoğunluğuyla ve bilinen yoğunluklar tablosuyla karşılaştırarak tanımlayın.

System Requirements

Flash;

Flash sims are no longer supported in modern browsers.
Learn more

Version 1.05


Flash sims are no longer supported in modern browsers. Learn more


Donate to help us continue converting sims to HTML5!