Gletsjere - Gletsjere | Klima - PhET Interactive Simulations

Gletsjere

Browser-Compatible Version
Learn more

Gletsjere simulation

Topics

  • Gletsjere
  • Klima

Sample Learning Goals

  • Forklare hvordan miljøforhold (temperatur og nedbør) indvirker på ismængden, identificere hvor sneen ophobes i en gletsjer og begrunde hvorfor
  • Forklare hvordan isen bevæger sig inden i en gletscher. Beskrive og illustrere strømmen i en gletscher
  • Forklare eller illustrere (dokumentere), hvordan gletscherne (i) opretholder en ligevægt, (ii) vokser/øges, (iii) skrumper/trækker sig tilbage, og (iv) formen. Sammenligne de klimatiske forhold, der fører til de enkelte situationer.
  • Bestemme og vise hvordan flere frem- og tilbagetrækniger påvirker mængden af aflejringen af moræne.

System Requirements

Java via CheerpJ;

Java via CheerpJ simulations run in a browser on most devices.
See full Java via CheerpJ system requirements

Java;

Download the java file using the download button.Java simulations run on most PC, Mac, and Linux systems.
See full legacy system requirements

Version 2.04