How do PhET simulations fit in my middle school program?


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov How do PhET simulations fit in my middle school program?
Popis I wanted to share how I use the PhET sims in my school. This shows the topics we address in our grades 6-8 and lists the sims that help us. I have more activities on the PhET website that show specifically what I do in class, so this is just meant to be helpful to see the scope of my use.
Predmet Biológia, Chémia, Fyzika, Veda o Zemi
Úroveň ZŠ druhý stupeň
Typ Alignment
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová sample use
Simulácia Kyslé a zásadité roztoky (HTML5), Kyslé a zásadité roztoky, Rádioaktívny rozpad a alfa žiarenie, Staviteľ plochy (HTML5), Aritmetika (HTML5), Aritmetika, Interakcia medzi atómami (HTML5), Vzájomná interakcia, Vyvažovanie (HTML5), Vyvažovanie, Chemická rovnováha (HTML5), Chemická rovnováha, Balóny a vztlak, Balón a elektrostatika (HTML5), Balón a statická elektrina, Štruktúra hladín, Obvod s batériou a rezistorom, Napätie batérie, Lambertov-Beerov zákon (HTML5), Lambertov-Beerov zákon, Lom svetla (HTML5), Lom svetla, Rádioaktívny rozpad a beta žiarenie, Žiarenie čierneho telesa (HTML5), Žiarenie čierneho telesa, Kvantové viazané stavy, Tvorba zlomkov (HTML5), Zostav zlomok, Vytvor molekulu, Stavba atómu (HTML5), Stavba atómu, Vztlak, Derivácia a integrál funkcie, Kondenzátor, Elektrické pole nábojov (HTML5), Elektrické pole nábojov , Stavebnica elektrických obvodov, Stavebnica elektrických obvodov, Stavebnica elektrických obvodov (jednosmerný prúd) , Stavebnica elektrických obvodov (jednosmerný prúd) , Pružné a nepružné zrážky (HTML5), Pružné a nepružné zrážky, Farebné videnie (HTML5), Farebné videnie, Koncentrácia (HTML5), Koncentrácia, Vodivosť, Dvojitá vlna a kovalentná väzba, Aproximácia krivky, Davissonov-Germerov experiment, Hustota, Neónové svetlá a ostatné výbojky , Jedlo & Cvičenie, Náboje v elektrickom poli, Elektrický hokej, Formy a premeny energie (HTML5), Formy energie a jej premeny, Energia a skejt park, Energia v skejt parku: základy (HTML5), Energia v skejt parku: základy, Odhad, Faradayove magnetické laboratórium, Faradayov zákon (HTML5), Faradayov zákon, Tlak a prúdenie kvapaliny, Sila-1d, Sily a pohyb, Sila a pohyb: základy (HTML5), Sila a pohyb: Základný kurz, Fourier: Skladanie vĺn (HTML5), Fourier: tvorenie vĺn, Porovnanie zlomkov (HTML5), Zlomky - hra, Zlomky: Úvod (HTML5), Úvod do zlomkov, Trenie (HTML5), Trenie, Vlastnosti plynu (HTML5), Vlastnosti plynu, Gene Expression Essentials (HTML5), Gene Expression - The Basics, Gene Machine: The Lac Operon, Generátor, Geometrická optika (HTML5), Geometrická optika, Ľadovec, Grafy lineárnej funkcie (HTML5), Grafy lineárnej funkcie, Graf kvadratickej funkcie, Gravitácia a obežná dráha (HTML5), Gravitácia a obežná dráha, Laboratórium gravitačnej sily (HTML5), Laboratórium gravitačnej sily, Skleníkový efekt, Model atómu vodíka, Izotopy a relatívna atómová hmotnosť, John Tra-volt (HTML5), John Tra-volt, Pohyb lienky na ploche, Laser, Least-Squares Regression (HTML5), Lunárny modul, Magnet a kompas, Magnety a elektromagnety, Pružinový oscilátor (HTML5), Pružinový oscilátor, Hra labyrint, Membránové kanály, Mikrovlnka, Molová koncentrácia (HTML5), Molová koncentrácia, Molekulárne motory, Polarita molekuly, Tvary molekúl (HTML5), Molekulové tvary, Tvary molekúl: základy (HTML5), Molekulové tvary: Základy, Molekuly a žiarenie (HTML5), Molekuly a žiarenie, Pohyb v 2D, Chodec, Magnetická rezonancia, Moja slnečná sústava, Prirodzený výber (HTML5), Prirodzený výber, Neurón, Normálne vibračné módy, Štiepenie jadier, Ohmov zákon (HTML5), ohms-law, Optické kvantové zariadenie, Optické pinzety a aplikácie, Kyvadlo, pH škála (HTML5), pH škála, pH škála: základy (HTML5), Fotoelektrický jav, Tektonické platne, Pravdepodobnosť (HTML5), Pravdepodobnosť, Let strely (HTML5), Pohyb strely, Kvantové tunelovanie a vlnové balíky, Interferencia kvantových vĺn, Žiarenie náboja, Rádiové vlny, Datovanie rádioaktívnou metódou, Naklonená rovina: Sily a pohyb, Reaktant, Produkty a Zostatky (HTML5), Reaktant, Produkty a Zostatky, Reakcie & Hodnoty, Elektrický odpor vodiča (HTML5), resistance-in-a-wire, Rezonancia, Vratné reakcie, Rutherfordov pokus , Polovodiče, Signál v obvode, Soľ & Jej rozpustnosť, Zvukové vlny, Skupenstvo látky (HTML5), Skupenstvo látky, Skupenstvo látky: základy (HTML5), Skupenstvo látky. základný kurz, Stern-Gerlachov pokus, Naťahovanie DNA, Roztoky cukru a soli: Makro, Rampa, Moment sily, Tlak v kvapaline (HTML5), Tlak v kvapaline, Skladanie vektorov, Interferencia vlnenia (HTML5), Interferencia vlnenia, Vlnenie v rade bodov (HTML5), Vlnenie v rade bodov


Autor(i) Sarah Borenstein
Škola / Organizácia Campus Middle School
Dátum odoslania 19.10.2015
Dátum aktualizácie 6.4.2022