How do PhET simulations fit in my middle school program?


Download Ou pode descargar tosos os arquivos como un ficheiro zip comprimido.


Título How do PhET simulations fit in my middle school program?
Descrición I wanted to share how I use the PhET sims in my school. This shows the topics we address in our grades 6-8 and lists the sims that help us. I have more activities on the PhET website that show specifically what I do in class, so this is just meant to be helpful to see the scope of my use.
Tema Bioloxía, Ciencias da Terra, Física, Química
Nivel Secundaria obrigatoria
Tipo Alignment
Respostas incluidas Non
Linguaxe English
Palabras clave sample use
Simulacións Disolucións Ácido-Base (HTML5), Disolucións Ácido-Base, Decaemento Alfa, Construción de áreas (HTML5), Aritmética (HTML5), Arithmetic, Atomic Interactions (HTML5), Interaccións atómicas, Lei de Equilibrio (HTML5), Lei de Equilibrio, Axustando Ecuacións Químicas (HTML5), Axustando Ecuacións Químicas, Balóns e Flotabilidade, Globos e Electicidade Estática (HTML5), Globos e Electicidade Estática, Band Structure, Circuito con Pila_Resistor, Battery Voltage, Lab Lei de Beer (HTML5), Lab Lei de Beer, Bending Light (HTML5), Curvando a luz, Decaemento Beta, Blackbody Spectrum (HTML5), Espectro do Corpo Negro, Quantum Bound States, Constrúe unha Fracción (HTML5), Build a Fraction, Constrúe unha molécula, Constrúe un átomo (HTML5), Constrúe un átomo, Flotabilidade, Calculus Grapher, Condensador Lab, Charges and Fields (HTML5), Cargas e Campos, Construción Circuito (AC+DC), Kit Construción Circuito (AC+DC) Virtual Lab, Construción Circuito (DC), Construción Circuito (DC) Virtual Lab, Collision Lab (HTML5), Colisión Lab, Visión da Cor (HTML5), Visión Color, Concentration (HTML5), Concentración, Conductividade, Double Wells and Covalent Bonds, Curve Fitting, Davisson-Germer: Diffracción de Electróns, Densidade, Luces de Neón e outras lámpadas de descarga, Eating & Exercise, Electric Field of Dreams, Hóckey nun Campo Eléctrico, Energy Forms and Changes (HTML5), Energy Forms and Changes, Enerxía Parque Patinaxe, Enerxía Parque Patinaxe: inicio (HTML5), Enerxía Parque Patinaxe: inicio, Estimation, Lab Lei de Faraday, Faraday's Law (HTML5), Lei de Faraday, Fluxo e Presión do fluído, Forzas en 1 Dimensión, Forzas e movemento, Forzase movemento: Inicial (HTML5), Forzase movemento: Inicial, Fourier: Making Waves (HTML5), Fourier: Making Waves, Fraction Matcher (HTML5), Fraction Matcher, Fractions: Intro (HTML5), Fractions Intro, Friction (HTML5), friction, Gas Properties (HTML5), Propiedades do Gas, Gene Expression Essentials (HTML5), Gene Expression - The Basics, Gene Machine: The Lac Operon, Xerador, Geometric Optics (HTML5), Óptica Xeométrica, Glaciers, Graphing Lines (HTML5), Graphing Lines, Equation Grapher, Gravidade e Órbitas (HTML5), Gravidade e Órbitas, Gravidade Lab (HTML5), Gravidade Lab, Efecto Invernadoiro, Modelós do átomo de Hidróxeno, Isótopos e Masa atómica, John Travoltage (HTML5), John Travoltage, Movemento dunha Xoaniña 2D, Láseres, Least-Squares Regression (HTML5), Alunizador, Imán e Compás, Imáns e electroimáns, Masses and Springs (HTML5), Masas e Resortes, Xogo do Labirinto, Membrane Channels, Microondas, Molaridade (HTML5), Molaridade, Molecular Motors, Polaridade da molécula, Formas Moleculares (HTML5), Formas Moleculares, Molecule Shapes: Basics (HTML5), Formas Moleculares, Moléculas e Luz (HTML5), Moléculas e Luz, Movemento en 2D, O camiñante, Simplified MRI, O meu sistema solar, Natural Selection (HTML5), Natural Selection, Neuron, Modos de vibración, Fisión Nuclear, Lei de Ohm (HTML5), Lei de Ohm, Optical Quantum Control, Optical Tweezers and Applications, Péndulo Lab, Escala pH (HTML5), Escala pH, pH Scale: Basics (HTML5), Efecto Fotoeléctrico, Plate Tectonics, Plinko Probability (HTML5), Plinko Probability, Projectile Motion (HTML5), Movemento de Proxectís, Quantum Tunneling and Wave Packets, Interferencia Onda Cuántica, Radiating Charge, Ondas de Radio & Campos EM, Xogo de Datación Radiactiva, Plano Inclinado: Forzas e movemento, Reactivos, Productos e Sobrantes (HTML5), Reactivos, Productos e Sobrantes, Reaccións e Rtos, Resistencia nun fío (HTML5), Resistencia nun fío, Resonance, Reacción reversible, Dispersión de Rutherford, Semiconductores, Circuito, Sales e Solubilidade, Son, States of Matter (HTML5), Estados da materia, States of Matter: Basics (HTML5), Estados da materia: Básicos, Experimento Stern-Gerlach, Stretching DNA, Solucións de Azucre e Sal, O Plano inclinado, Torque, Baixo presión (HTML5), Baixo presión, Suma de vectores, Wave Interference (HTML5), Interferencia de ondas, Onda nunha corda (HTML5), Onda nunha corda


Autores Sarah Borenstein
Centro Escolar / Institución Campus Middle School
Presentado 10/19/15
Actualizado 4/6/22