ตรวจสอบดูว่าสถานการณ์จำลองฯ อันไหนบ้างที่ ถูกแปลภาษาแล้ว.

กรุณาอ่านข้อมูลที่ปรากฏบนหน้านี้อย่างสมบูรณ์ก่อนที่จะเริ่มต้นใช้เครื่องมือสำหรับการแปลภาษา

เครื่องมือสำหรับการแปลภาษาสามารถใช้เพื่อเริ่มต้นการแปลภาษา หรือเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมให้กับสถานการณ์จำลองฯ ได้ โดยการใช้งานในทั้งสองกรณีนั้นมีขั้นตอนเช่นเดียวกัน

ขั้นตอนเพื่อการแปลภาษา

 1. ดาวน์โหลด translation-utility.jar ไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน
 2. เข้าไปที่เว็บไซต์ของ PhET และดาวน์โหลดไฟล์ JAR ของสถานการณ์จำลองที่ท่านมีความประสงค์ที่จะแปลภาษา (กดปุ่ม "Download" ที่อยู่ในหน้าแสดงสถานการณ์จำลอง)
 3. ดับเบิ้ลคลิ๊กที่ translation-utility.jar เพื่อเริ่มต้นการใช้งานเครื่องมือสำหรับการแปลภาษา
 4. ให้เพิ่มข้อมูลเส้นทางไฟล์ JAR ของสถานการณ์จำลองที่จะทำการแปลภาษา
 5. เลือกภาษาที่ท่านประสงค์จะทำการแปลจากตัวเลือกที่กำหนดไว้ให้ ถ้าภาษาที่ท่านต้องการจะแปลไม่ปรากฎอยู่ในตัวเลือก กรุณาติดต่อประสานไปที่ phethelp@colorado.edu เพื่อขอรับโค๊ดการแปลภาษาใหม่ เมื่อท่านได้รับโค๊ดแล้วให้เลือกตัวเลือก CUSTOM (ที่ปรากฏเป็นตัวเลือกสุดท้าย) และเพิ่มโค๊ดภาษาใหม่เข้าไป
 6. กดปุ่ม "Continue"
 7. ให้ไปเพิ่มข้อความเพื่อการแปลภาษาในส่วนคอลัมม์ที่ปรากฏอยู่ด้านขวามือ
 8. กดปุ่ม "Test" เพื่อทำการแปลสถานการณ์จำลองด้วยข้อความตามภาษาของท่าน
 9. กดปุ่ม "Save" และ "Load" เพื่อทำการบันทึกและดาวน์โหลดโค๊ดต้นฉบับการแปลภาษาของท่าน
 10. กดปุ่ม "Submit to PhET" เพื่อเสร็จสิ้นการแปลภาษา ท่านจะได้รับไฟล์โค๊ดต้นฉบับการแปลภาษาของท่านซึ่งท่านสามารถส่งอีเมลล์ไปให้ทางทีม PhET กรุณาระบุชื่อไฟล์และที่อยู่อีเมลล์ด้วย
 11. ส่งอีเมลล์ไฟล์โค๊ดต้นฉบับการแปลภาษาให้ทางทีม PhET

ตัวอย่างการใช้งาน

ตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นถึงการแปลภาษาสถานการณ์จำลอง เรื่อง "Models of the Hydrogen Atom" ไปเป็นภาษาฝรั่งเศษ

 1. ดาวน์โหลด translation-utility.jar ไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน
 2. เข้าไป ที่นี่ และคลิ๊กปุ่ม "Download" จะเป็นการดาวน์โหลดไฟล์ hydrogen-atom_en.jar.
 3. ดับเบิ้ลคลิ๊กที่ translation-utility.jar เพื่อเริ่มต้นการใช้งานเครื่องมือสำหรับการแปลภาษา
 4. กดปุ่ม "Browse" เพื่อเลือกไฟล์ hydrogen-atom.jar ที่ท่านได้ดาวน์โหลดมาไว้แล้ว
 5. เลือก "French (fr)" จากตัวเลือกภาษา
 6. กดปุ่ม "Continue"
 7. พิมพ์ข้อความที่เป็นภาษาฝรั่งเศษในส่วนคอลัมม์ที่ปรากฏด้านขวามือ ตัวอย่างเช่น สำหรับ hydrogen-atom.name ก็ให้พิมพ์ "My French Title"
 8. กดปถ่ม "Test" เพื่อแปลภาษาสถานการณ์จำลอง ท่านจะเห็นว่าผลลัพธ์การแปลภาษาแสดงผลโดยทันที
 9. บันทึกไฟล์การแปลของท่านโดยกดปุ่ม "Save" หลังจากนั้นท่านสามารถออกจากเครื่องมือแปลภาษาและโหลดไฟล์เข้ามาเพื่อใช้งานการแปลภาษาได้ใหม่ในภายหลังโดยให้กดปุ่ม "Load"
 10. กดปุ่ม "Submit to PhET" ข้อมูลการแปลภาษาของท่านจะได้รับการบันทึกไว้เป็นไฟล์ hydrogen-atom-strings_fr.properties.
 11. ส่งไฟล์ hydrogen-atom-strings_fr.properties แนบในอีเมลล์ไปที่ phethelp@colorado.edu.

ข้อความตามปกติ

ข้อความบางส่วนที่ปรากฎอยู่ในสถานการณ์จำลองเป็น "องค์ประกอบร่วมพื้นฐาน" ที่ถูกกำหนดใช้ไว้ในทุกๆ สถานการณ์จำลอง เราแนะนำให้ท่านกำหนดใช้ข้อความดังกล่าวนั้นเป็นเสมือน "ข้อความร่วมพื้นฐาน" เช่นเดียวกัน ตัวอย่างเช่น คำว่า "File" หรือคำว่า "Help" ที่ปรากฏเป็นเมนูหลัก คำว่า Play/Pause/Step ที่ปรากฏบนปุ่มเพื่อใช้ควบคุมการเล่น ดังนั้นแล้วเมื่อท่านทำการแปลภาษาโดยใช้เครื่องมือสำหรับการแปลภาษา ท่านจะไม่สามารถแปลภาษาข้อความร่วมพื้นฐานเหล่านั้นได้

หากท่านประสงค์จะทำการแปลข้อความร่วมพื้นฐาน ท่านจำเป็นที่จะต้องดาวน์โหลดไฟล์ JAR พิเศษไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อน ซึ่งไฟล์ดังกล่าวนั้นจะเป็นคนละไฟล์กับไฟล์สถานการณ์จำลอง (และแยกกลุ่มคำของข้อความร่วมพื้นฐานไว้ด้วย) สำหรับสถานการณ์จำลองที่เขียนด้วยภาษา Java และ Flash สำหรับการแปลอันที่เป็นภาษา Java เข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ java-common-strings_en.jar สำหรับการแปลอันที่เป็นภาษา Flash เข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ flash-common-strings_en.jar โดยให้ดาวน์โหลดไฟล์ JAR เหล่านั้นเข้าไปในเครื่องมือสำหรับการแปลภาษาเช่นเดียวกันกับการโหลดไฟล์สถานการณ์จำลองเข้าไป และทำการแปลไฟล์ JAR แต่ละอันไว้ หลังจากนั้นทีม PhET จะรวมข้อความการแปลภาษาของท่านเข้าไว้กับไฟล์สถานการณ์จำลองให้เอง

ข้อพึงระวังก่อนดำเนินการ

 • ข้อความบางอันที่ปรากฏอยู่ในเครื่องมือสำหรับการแปลภาษาอาจจะไม่สามารถแสดงผลได้ในสถานการณ์จำลองที่ท่านกำลังทำการแปล เนื่องจากว่ามีสถานการณ์จำลองที่คล้ายคลึงกันอยู่ (ตัวอย่างเช่น สถานการณ์จำลองจำลอง เรื่อง Circuit Construction Kit) และเป็นสถานการณ์จำลองที่ใช้ไฟล์การแปลภาษาร่วมกัน ถ้าข้อความใดก็แล้วแต่ไม่ถูกแสดงผลในสถานการณ์จำลองที่ท่านทำการแปลภาษา ท่านสามารถปล่อยข้อมูลส่วนนั้นให้ว่างไว้ได้

รายงานข้อผิดพลาดของโปรแกรม

ส่งรายงานข้อผิดพลาดของโปรแกรมได้ที่ phethelp@colorado.edu. กรุณาระบุหมายเลขเวอร์ชันการแปล (ซึ่งปรากฏอยู่ในแถบหัวเรื่อง) ของท่านแนบไปด้วย