Comproba se a túa simulación esta xa traducida.

POR FAVOR, LEA ESTA PÁXINA COMPLETAMENTE ANTES DE USAR A TRANSLATION UTILITY.

A Translation Utility pode ser usada para crear unha tradución nunha nova linguaxe, ou para editar unha tradución existente. En ambos casos, as instrucións son as mesmas.

Instrucións xerais.

 1. Descarga translation-utility.jar ao teu ordenador.
 2. Vai ao sitio web PhET e descaraga o ficheiro JAR da simulación que queiras traducir (preme o botón "Baixar" na páxina da simulación).
 3. Fai dobre click na translation-utility.jar para iniciar a utilidade de Tradución.
 4. Introduce o nome completo da dirección onde se atopa o ficheiro JAR da simulación.
 5. Selecciona a lingua á que vas a traducir nas opcións do menú desplegable. Se a túa linguaxe nos está na lista do menú, contacta con phethelp@colorado.edu para solicitar o código da linguaxe. Cando recibas ese código, selecciona CUSTOM do menú (á última opción) e introudce ese valor no caixa de texto que aparece.
 6. Preme o botón "Continue".
 7. Introduce o texto traducido na columna da dereita de todo.
 8. Preme o botón "Test" para executar a sumulación co texto traducido.
 9. Usa os botóns "Save" e "Load" para gardar e cargar o teu traballo,
 10. Preme o botón "Submit to PhET" cando finalices a tradución. Isto garda a túa tradución a un ficheiro, que poderás enviar por email a PhET. Ten presente o nome do ficheiro e o enderezo email mostrado no dialogo.
 11. Envía por Email o ficheiro da tradución a PhET.

Examplo de uso

Este exemplo mostra como traducir "Models of the Hydrogen Atom" ao francés.

 1. Descargar translation-utility.jar ao teu ordenador.
 2. Vai here e preme no botón "Baixar". Isto descargará hydrogen-atom_en.jar.
 3. Fai dobre click en translation-utility.jar para iniciar a utilidade de tradución.
 4. Preme no botón "Browse" e localiza o ficheiro hydrogen-atom.jar que ti descargaches.
 5. Selecciona "French (fr)" na opción de linguas do menu.
 6. Preme no botón "Continue".
 7. Introduce as traducións ao frances na columna da dereita. Por exemplo, para hydrogen-atom.name, introduce "O meu título en francés".
 8. Preme o botón "Test" para executar a simulación co texto traducido. Veras a simulación iniciarse con "O meu título en francés" no diálogo de progreso.
 9. Garda o etu traballo usando o botón "Save". Podes sair da utilidade e cargar ese ficherio utilizando o botón "Load".
 10. Preme no botón "Submit to PhET". A túa tradución será gardada no ficheiro hydrogen-atom-strings_fr.properties.
 11. Envía por Email hydrogen-atom-strings_fr.properties a phethelp@colorado.edu.

Cadeas comúns

Algunhas cadeas que aparecen na simulación son parte da biblioteca de "common components" que son usadas en todas as simulacións PhET. As denominamos como "common strings". Examplos de "common strings" inclúe: o "File" menu, o "Help" menu, os botóns Play/Pause/Step que controlan o reloxo. Cando traduces unha simulacións, a Translation Utility non permite que traduzas as "common strings".

Para traducir "common strings", precisas baixar un ficheiro JAR especial ao teu ordenador. Hay ficheiros JAR files separados (e grupos separados de "common strings") para simulacións Java e Flash. Para traducir Java common strings, baixa java-common-strings_en.jar. Para traducir Flash common strings, baixa flash-common-strings_en.jar. Carga eses ficheiros JAR files na utilidade de tradución no mesmo xeito que fixecehes co ficheiro JAR da simulación. Só precisas traducir JAR unha vez, e será incorporada esa tradución a todas as simulacións.

Advertencias

 • Alguna das cadeas que aparecen na utilidade de tradución poden non aparecer na simulación que estás a traducir. Isto débese a que simulaicóns semellantes (exemplo, as variantes dos Kit de Construción de Circuitos comparten o ficheiro de traducións. Se unha cadea non aparece na simulación que ti traduciches, non dubides en deisxalo en branco.

Comunicación de erros.

Comunica fallos a phethelp@colorado.edu. Por favor, inlclúe no número de versión (mostrado na barra de títulos) na túa correpondenza.