Controleer of je simulatie al vertaald is.

LEES DEZE PAGINA EERST GEHEEL VOORDAT JE DE PROGRAMMEERHULP GEBRUIKT

De vertaalhulp kan gebruikt worden om een vertaling in een nieuwe taal te maken, of om een bestaande vertaling te bewerken. In beide gevallen, zijn de instructies hetzelfde.

Algemene instructies

 1. Download translation-utility.jar op je eigen computer.
 2. Ga naar de PhET website en download het JAR bestand van het simulatiebestand dat je wil vertalen (druk op de "Download" knop op de simulatiepagina).
 3. Dubbelklik op translation-utility.jar om de vertaalhulp te starten.
 4. Geef het volledige pad aan van waar de simulatie JAR bestand zich bevindt.
 5. Selecteer de taal waarin je vertaalt vanuit het optie-menu. Wanneer je taal niet wordt vernoemd in het optie-menu, neem dan contact op met phethelp@colorado.edu om een taalcode te verkrijgen. Wanneer je deze taalcode hebt ontvangen, selecteer je CUSTOM in de laatste menu-optie en voer je je taalcode in, in het tekstvak die verschijnt.
 6. Druk op de "Continue" knop.
 7. Voer de vertaalde tekst in de meest rechtse kolom van de tekstvelden in.
 8. Druk op de "Test" knop om de simulatie te starten met de vertaalde teksten.
 9. Gebruik de "Save" en "Load" knoppen om je vertaling te bewaren of in te laden.
 10. Druk op de "Submit to PhET" knop wanneer je vertalingen gereed zijn. Dit zorgt ervoor dat je vertalingen in een bestand worden bewaard, dat je naar PhET kan mailen. Noteer de naam van het bestand en het mailadres waar het bestand heen moet worden gestuurd; deze worden weergegeven in het dialoogvak dat verschijnt.
 11. Mail de vertaling naar PhET.

Voorbeeld van gebruik

Dit voorbeeld laat zien hoe je "Modellen van het waterstofatoom" in het Frans kan vertalen.

 1. Download translation-utility.jar naar je computer.
 2. Ga naar hier en klik op de "Download" knop.
  hydrogen-atom_en.jar zal dan worden gedownload.
 3. Dubbelklik op translation-utility.jar om het vertaalprogramma op te starten.
 4. Druk op de "Browse" knop en lokaliseer hydrogen-atom.jar die je hebt gedownload.
 5. Selecteer "Frans (fr)" uit het taal-optie-menu.
 6. Druk op de "Continue" knop.
 7. Voer de Franse vertalingen in, in de meest rechtse kolom van de tekstvelden. Bijvoorbeeld, voor hydrogen-atom.name, voer in "Mijn Franse titel".
 8. Druk op de "Test" knop om de simulatie te starten met de vertaalde teksten.
  Je zal zien dat de simulatie begint met "Mijn Franse titel" in de dialoog die de voortuitgang aangeeft.
 9. Bewaar je vertaling in een bestand door gebruik te maken van de "Save" knop. Je kan de vertaalhulp verlaten en het bestand later laden via de "Load" knop.
 10. Druk op de "Submit to PhET" knop. Je vertaling zal bewaard worden in hydrogen-atom-strings_fr.properties.
 11. Mail hydrogen-atom-strings_fr.properties naar phethelp@colorado.edu.

Veelgebruikte strings

Sommige strings in een simulatie komen uit een bibliotheek van "veelgebruikte strings" die in iedere PhET-simulatie voorkomen. We verwijzen naar die strings als "veelgebruikte strings". Voorbeelden van veelgebruikte strings zijn: Het bestand-menu; het Hulp-menu; de Speel/Pauze/Stap-knoppen, die de klok bedienen. Wanneer je een simulatie vertaalt, kan je de veelgebruikte strings niet vertalen met behulp van de vertaalhulp.

Om veelgebruikte strings te vertalen, moet je de speciale JAR-bestanden downloaden op je computer. Er zijn afzonderlijke JAR-bestanden (en afzonderlijke verzamelingen veelgebruikte strings) voor Java en Flash simulaties.

Om veelgebruikte Java-strings te vertalen moet je java-common-strings_en.jar downloaden. Om veelgebruikte Flash-strings te vertalen moet je flash-common-strings_en.jar downloaden. Laad deze JAR-bestanden op dezelfde manier in de vertaalhulp als je een gewoon JAR simulatiebestand zou laden. Je hoeft elk JAR-bestand maar één keer te vertalen en we zullen die vertalingen doorvoeren in alle simulaties.

Waarschuwingen

 • Sommige strings die in de vertaalhulp voorkomen, komen misschien niet voor in de simulatie die je aan het vertalen bent. Dat komt omdat gelijksoortige simulaties (bijvoorbeeld de diverse soorten schakelingen) één vertaalbestand delen. Wanneer een string niet voorkomt in de simulatie die je aan het vertalen bent, kan je deze string leeg laten.

Melden van fouten

Meld fouten aan phethelp@colorado.edu. Vermeld in je correspondentie het versienummer (zichtbaar in de titelbalk).