Kiểm tra xem các Mô phỏng của bạn đã được dịch chưa.

VUI LÒNG ĐỌC KỸ TRANG NÀY TRƯỚC KHI SỬ DỤNG TIỆN ÍCH BIÊN DỊCH.

Tiện ích biên dịch có thể dùng để tạo ra một bản dịch của một ngôn ngữ mới, hoặc sửa một bản dịch đã có. Hướng dẫn áp dụng cho cả hai trường hợp

Hướng dẫn chung

 1. Tải translation-utility.jar về máy của bạn.
 2. Đến PhET website và tải file JAR của Mô phỏng mà bạn muốn dịch (bấm nút "Tải về" trên trang chứa Mô phỏng).
 3. Double-click lên translation-utility.jar để khởi động Tiện ích biên dịch.
 4. Nhập path name của file JAR.
 5. Chọn Ngôn ngữ dịch trên menu. Nếu không có ngôn ngữ của bạn, liên lạc với phethelp@colorado.edu để yêu cầu cho mã ngôn ngữ. Khi bạn nhận được mã này, chọn CUSTOM từ menu (tuỳ chọn cuối trong menu) rồi nhập mã vào textbox.
 6. Bấm nút "Tiếp tục".
 7. Nhập các từ đã dịch vào cột bên phải của phần văn bản
 8. Bấm "Thử nghiệm" để chạy Mô phỏng đã dịch.
 9. Dùng nút "Lưu" và "Nạp" để lưu và nạp lại file kết quả.
 10. Bấm "Gởi bài cho PhET" khi dịch xong. Thao tác này sẽ giúp bạn lưu file để bạn gởi cho PhET. Chú ý tên file và địa chỉ email trong hộp thoại.
 11. Email bản dịch cho PhET.

Thí dụ về cách dịch

Thí dụ sau sẽ trình bày cách dịch "Models of the Hydrogen Atom" sang tiếng Pháp.

 1. Tải translation-utility.jar về máy của bạn.
 2. Đến đây và click nút "Tải về". File hydrogen-atom_en.jar sẽ được tải về máy của bạn
 3. Double-click lên translation-utility.jar để khởi động trình dịch.
 4. Bấm "Browse" để tìm đến file hydrogen-atom.jar.
 5. Chọn "French (fr)" từ menu ngôn ngữ.
 6. Bấm nút "Tiếp tục"
 7. Nhập các từ tiếng Pháp vào các trường bên cột bên phải. Thí dụ, hydrogen-atom.name, thì nhập "My French Title".
 8. Bấm nút "Thử nghiệm" để chạy Mô phỏng đã dịch. Bạn sẽ thấy "My French Title" trong hộp thoại dialog lúc khởi động Mô phỏng.
 9. Dùng nút "Save" để lưu bài. Bạn có thể thoát ra khỏi trình dịch và nạp lại file bằng cách dùng nút "Load"
 10. Bấm nút "Gởi bài cho PhET". Bản dịch sẽ được lưu trong file hydrogen-atom-strings_fr.properties.
 11. Email hydrogen-atom-strings_fr.properties cho phethelp@colorado.edu.

Các từ dùng chung

Nhiều từ trong Mô phỏng là một phần trong "Các thành phần chung" xuất hiện trong tất cả các Mô phỏng PhET. Chúng tôi gọi các từ này là "các từ dùng chung". Thí dụ: menu "File", menu "Giúp đỡ", Nút Play/Pause/Step điều khiển đồng hồ. Khi bạn dịch Mô phỏng, Trình dịch không cho bạn dịch các từ dùng chung.

Để dịch các từ dùng chung, bạn phải tải về các files JAR đặc biệt. Có hai files JAR riêng (và hai bộ từ chung) dành cho Mô phỏng Java và Mô phỏng Flash. Để dịch từ chung của Mô phỏng Java, hãy tải java-common-strings_en.jar. Để dịch từ chung của Mô phỏng Flash, hãy tải flash-common-strings_en.jar. Dịch các files JAR này giống như dịch các Mô phỏng. Bạn chỉ cần dịch một lần, chúng tôi sẽ đưa vào tất cả các Mô phỏng.

Lưu ý

 • Một số từ xuất hiện trong Tiện ích biên dịch không xuất hiện trong Mô phỏng. Đây là do nhiều Mô phỏng (thí dụ, Bộ thí nghiệm về mạch điện) dùng chung một file dịch. Bạn có thể để trống các từ này.

Báo cáo các lỗi

Báo cáo các lỗi cho phethelp@colorado.edu. Vui lòng cung cấp số phiên bản (hiển thị trong thanh tiêu đề) trong thư của bạn.