Zkontrolujte, zda je vaše simulace již přeložena .

PŘEČTĚTE SI TUTO STRÁNKU PŘED POUŽITÍM TRANSLATION UTILITY.

Utilitu pro překlad lze použít k vytvoření překladu pro nový jazyk, nebo úpravu existujícího překladu. V obou případech jsou instrukce stejné.

Všeobecné pokyny

 1. Stáhněte translation-utility.jar do vašeho počítače.
 2. Přejděte na webové stránky PhET a stáhněte si soubor JAR pro simulaci, kterou chcete přeložit (stiskněte tlačítko "Download" na stránce simulace).
 3. Poklepejte na translation-utility.jar pro její spuštění.
 4. Zadejte úplnou cestu k umístění souboru simulace v JAR.
 5. Z nabídky možností vyberte jazyk, do kterého překládáte. Pokud váš jazyk není uveden v nabídce, kontaktujte phethelp@colorado.edu s žádostí o vlastní kód jazyka. Když obdržíte svůj vlastní kód jazyka, vyberte možnost CUSTOM v nabídce možností (poslední volba v menu) a zadejte vlastní kód jazyka v textovém poli, které se objeví.
 6. Stiskněte tlačítko "Continue".
 7. Zadejte přeložené řetězce v pravém sloupci textových polí.
 8. Stiskněte tlačítko "Test" pro spuštění simulace s přeloženými textovými řetězci.
 9. Použijte tlačítka "Save" a "Load" pro uložení a načtení své práce.
 10. Po dokončení překladu stiskněte tlačítko "Submit to PhET". Tím uložíte váš překlad do souboru, který můžete e-mailem odeslat na PhET. Poznamenejte si název souboru a e-mailovou adresu uvedenou v dialogovém okně.
 11. Odešlete email s překladem do PhET.

Příklad použití

Tento příklad ukazuje, jak přeložit "Modely atomu vodíku" do francouzštiny.

 1. Stažení translation-utility.jar do vašeho počítače.
 2. Přejděte k simulaci a klikněte na tlačítko "Download". Tím stáhnete hydrogen-atom_en.jar.
 3. Poklepejte na translation-utility.jar pro spuštění utility.
 4. Stikněte tlačítko "Browse" a najděte stažený soubor hydrogen-atom.jar.
 5. Vyberte "French (fr)" z nabídky voleb jazyka.
 6. Stiskněte tlačítko "Continue".
 7. Zadejte francouzské překlady v pravém sloupci textových polí. Například pro hydrogen-atom.name zadejte "My French Title".
 8. Stiskněte tlačítko "Test" pro spuštění simulace s přeloženými řetězci. Uvidíte simulaci, která začíná "My French Title" v dialogu o stavu.
 9. Uložte svou práci do souboru pomocí tlačítka "Save". Utilitu pro překlad můžete ukončit. Později možete soubor nahrát použitím tlačítka "Load".
 10. Stiskněte tlačítko "Submit to PhET". Vaše překlady budou uloženy do souboru s názvem hydrogen-atom-strings_fr.properties.
 11. Tlačítkem "Send to PhET" odešlete email hydrogen-atom-strings_fr.properties na phethelp@colorado.edu. V případě, že nemáte nakonfigurovaného klienta pro odesílání emailů z počítače, použijte webové rozhraní svého emailu a soubor připojte jako přílohu.

Společné řetězce

Některé řetězce, které se objevují v simulaci jsou součástí knihovny "společných komponent", které se používají ve všech PhET simulacích. Těmto řetězcům říkáme "běžné řetězce". Příklady běžných řetězců: menu "File", menu "Help", tlačítka Play/Pause/Step, které řídí hodiny. Utilita pro překlad neumožňuje přeložit společné řetězce.

Chcete-li přeložit společné řetězce, budete muset stáhnout speciální JAR soubory do počítače. K dispozici jsou samostatné soubory JAR (a samostatné soubory běžných řetězců) pro Java a Flash simulací. Chcete-li přeložit Java společné řetězce, stáhněte java-common-strings_en.jar . Chcete-li přeložit Flash společné řetězce, stáhněte flash-common-strings_en.jar . Načtení těchto souborů JAR do překladatelského nástroje provedete stejným způsobem jako samotných souborů simulace JAR. Jediné, co potřebujete je přeložit každý soubor JAR pouze jednou, a my je začleníme do všech simulací.

Upozornění

 • Některé řetězce, které se objevují v překladu se nemusí zobrazit v simulaci, kterou překládáte. To je proto, že v podobných simulacích (např. varianty Kit obvodu stavební - Circuit Construction Ki) je sdílen jeden soubor pro překlad. Pokud se řetězec nezobrazí v simulaci, jak jste přeložili, neváhejte ponechat pole pro překlad prázdné.

Hlášení chyb - Bug Reports

Chyby hlaste na phethelp@colorado.edu. Ve Vaší korespondenci uveďte prosím číslo verze (uvedeno v záhlaví).