ඔබගේ අනුහුරුකරණය දැනටමත් පරිවර්තනය කර අවසන් දැයි පරීක්ෂා කරන්න

කරුණාකර පරිවර්තන උපයෝගිතාව භාවිත කිරීමට පෙර මෙම පිටුව සම්පූර්ණයෙන්ම කියවන්න .

පරිවර්තන උපයෝගිතාව නව භාෂා පරිවර්තන නිර්මාණය කිරීම සඳහා භාවිත කල හැකිය. නැතහොත් පවතින පරිවර්තන සංස්කරණය කිරීමට භාවිත කල හැකිය. මේ අවස්ථා දෙකේ දී ම උපදෙස් සමාන වේ.

පොදු උපදෙස්

 1. translation-utility.jar ඔබේ පරිගණකය වෙත බාගත කරගන්න .
 2. PhET වෙබ් අඩවිය වෙත ගොස් ඔබට පරිවර්තනය කිරීමට අවශ්‍ය අනුහුරුකරණය සඳහා වූ JAR ගොනුව බාගත කරගන්න. ( අනුහුරුකරණ පිටුවේ ඇති "බාගත කරන්න" බොත්තම ඔබන්න).
 3. පරිවර්තන උපයෝගිතා ආරම්භ කිරීමට translation- utility.jar මත ද්වී ක්ලික් කරන්න.
 4. අනුහුරුකරණයට අදාළ JAR ගොනුවේ සම්පූර්ණ මාර්ග නම ඇතුලත් කරන්න.
 5. ඔබ පරිවර්තනය කරන භාෂාව විකල්ප මෙනුවෙන් තෝරන්න. ඔබගේ භාෂාව මෙනුවේ ලැයිස්තුගත කර නැත්නම් ,අභිරුචි භාෂා කේතයක් ඉල්ලා phethelp@colorado.eduඅමතන්න. ඔබට , ඔබගේ අභිමත භාෂා කේතය ලැබෙන විට විකල්පය මෙනුවෙන් CUSTOM යන්න තෝරන්න. ( මෙනුවේ පසුගිය විකල්පය) එමෙන්ම මතුවන පෙළ කොටුවෙහි ඔබේ අභිරුචි භාෂා කේතය ඇතුලත් කරන්න.
 6. "ඉදිරියට " බොත්තම ඔබන්න
 7. පරිවර්තිත පාඨ දකුණු පස පෙළ ක්‍ෂේස්ත්‍රයෙහි ඇතුලත් කරන්න .
 8. පරිවර්තිත පාඨ සමග අනුහුරුකරණය ක්රියාත්මක කිරීමට " Test " බොත්තම ඔබන්න
 9. ඔබේ වැඩ කටයුතු සුරැකීමට සහ ප්‍රවේශනය කිරීම සඳහා "සුරකින්න " හා " ප්‍රවේශනය " බොත්තම් භාවිතා කරන්න
 10. ඔබ ඔබේ පරිවර්තන අවසන් කල විට, " Submit to PhET " බොත්තම ඔබන්න. මෙය ඔබේ පරිවර්තනය ගොනුවක් ලෙස සුරකිනු ලබයි .මෙම ගොනුව PhET වෙත ඊ-තැපැල් කළ හැකිය. ගොනු නම සහ ඊ-මේල් ලිපිනය සංවාද කොටුව තුළ පෙන්වා ඇති බව අවධාරණය කර ගන්න.
 11. පරිවර්තනය කරන ගොනු PhET වෙත ඊ-තැපැල් කරන්න

උදාහරණයක් භාවිතය

මෙම උදාහරණය " හයිඩ්රජන් පරමානු අකෘතීන් " ප්‍රංශ බසට පරිවර්තනය කරන ආකාරය පෙන්නුම් කරයි.

 1. ඔබේ පරිගණකය වෙත පරිවර්තනය translation- utility.jar බාගත කරගන්න
 2. මෙතන වෙත ගොස් " බාගන්න" බොත්තම ඔබන්න. මෙය hydrogen atom_en.jar බාගත කරනු ඇත.
 3. පරිවර්තන උපයෝගිතාව ආරම්භ කිරීමට translation- utility.jar මත ද්වී ක්ලික් කරන්න.
 4. ඔබ බාගත කල hydrogen atom.jar ගොනුව ඇති සොයා ගැනීමට "Browse"බොත්තම ඔබන්න.
 5. භාෂා විකල්ප මෙනුවෙන් " ප්‍රංශ ( fr )" තෝරන්න.
 6. "ඉදිරියට " බොත්තම ඔබන්න.
 7. පෙළ ක්ෂේත්‍රයන්හි දකුණු පසම තීරුවේ ප්‍රංශ පරිවර්තනය ඇතුලත් කරන්න. උදාහරණයක් ලෙස, hydrogen-atom.name සඳහා, "මගේ ප්‍රංශ මාතෘකාව" ඇතුලත් කරන්න.
 8. පරිවර්තිත පාඨ සමග අනුහුරුකරණය ක්රියාත්මක කිරීමට " Test " බොත්තම ඔබන්න.ප්‍රගති සංවාද කොටුව තුළ "මගේ ප්‍රංශ මාතෘකාව " නම සමග ඇති අනුහුරුකරණය ආරම්භ වනු දිස්වෙනු ඇත .
 9. "සුරකින්න " බොත්තම් භාවිතා කර ඔබේ වැඩ ගොනුව ගබඩා කරන්න. ඔබට පරිවර්තන උපයෝගිතාවයෙන් ඉවත් විය හැකිය. පසුව " ප්‍රවේශනය " බොත්තම භාවිතා කර ගොනුව නැවත ප්‍රවේශනය කල හැකිය.
 10. " Submit to PhET " බොත්තම ඔබන්න. ඔබගේ පරිවර්තන hydrogen-atom-strings_fr.properties හි ගබඩා කරනු ඇත
 11. hydrogen-atom-strings_fr.properties ගොනුව phethelp@colorado.edu. වෙත ඊ තැපැල් කරන්න.

පොදු පාඨ

අනුහුරුකරණයේ පෙනෙන සමහර පාඨ සියලු PhET අනුහුරුකරණ භාවිතා කරන "පොදු සංරචක " පුස්තකාලයේ කොටස්ය. අපි මෙම පාඨ "පොදු පාඨ" ලෙස හඳුන්වන්නෙමු. පොදු පාඨ නිදසුන්වල ඇතුළත් වනුයේ: "ගොනු " මෙනුව ," උදව්" මෙනුව සහ ඔරලෝසුව පාලනය කරන Play / Pause / Step බොත්තම්. ඔබ අනුහුරුකරණයක් පරිවර්තනය කරන විට පොදු පාඨ පරිවර්තනය කිරීමට, පරිවර්තන උපයෝගිතාව ඔබට ඉඩ ලබා නොදේ.

පොදු පාඨ පරිවර්තනය කිරීම සඳහා, ඔබ , ඔබේ පරිගණකයට විශේෂ JAR ගොනුවක් බාගත කිරීමට අවශ්‍ය වනු ඇත. ජාවා සහ ෆ්ලෑෂ් අනුහුරුකරණ සඳහා වෙනම JAR ගොනු පවතී ( සහ වෙනම පොදු පාඨ කුලක)
ජාවා පොදු පාඨ පරිවර්තනය කිරීම සඳහා, java-common-strings_en.jar බාගත කරගන්න.
ෆ්ලෑෂ් පොදු පාඨ පරිවර්තනය කිරීම සඳහා, flash-common-strings_en.jar බාගත කරගන්න. අනුහුරුකරණ JAR ගොනුව සඳහා ඔබ කල ආකාරයටම මෙමෙ JAR ගොනු පරිවර්තනය උපයෝගිතාවයට ප්‍රවේශනය කරන්න. ඔබට මෙම JAR ගොනු පරිවර්තනය කළ යුත්තේ එක වරක් පමණි. , අප ඔබගේ පරිවර්තන සියලු අනුහුරුකරණ වලට අන්තර්ගත කරන්නෙමු.

අවවාද

 • පරිවර්තන උපයෝගිතාවයේ දිස්වන සමහරක් පාඨ ඔබ පරිවර්තනය කරන අනුහුරුකරන තුල අන්තර්ගත වන්නේ නැත. සමාන අනුහුරුකරණ (උදා, පරිපථ ඉදිකිරීම් කට්ටල ප්‍රභේද ) එකම පරිවර්තන ගොනුවක් බෙදා හදා ගන්නා බැවිනි. ඔබ පරිවර්තනය කළ පාඨයක් අනුහුරුකරණයේ දිස් නොවේ නම්, එය හිස්ව තබන්න.

දෝෂ වාර්තා

*error*