පරිවර්තනය කරනලද අනුහුරුකරණ

භාෂාව භාෂාව (පරිවර්ථිත) පරිවර්තනය කරන ලද සංඛ්‍යාව
Albanian shqip 137
Armenian Armenian 36
Basque Euskara 210
Chinese (China) 中文 (中国) 210
Chinese (Taiwan) 中文 (台灣) 211
Croatian hrvatski 155
Dutch Nederlands 206
Estonian Eesti 125
Finnish suomi 118
French français 210
fu fu 1
Gallegan Gallegan 120
Georgian ქართული 107
Gujarati Gujarati 52
Haitian Haitian 31
Hebrew עברית 189
Hindi हिंदी 56
Hungarian magyar 211
Icelandic íslenska 5
Indonesian Bahasa Indonesia 138
Irish Gaeilge 72
Italian italiano 209
Japanese 日本語 208
Kannada Kannada 108
Kazakh Kazakh 194
Khmer Khmer 99
Korean 한국어 211
Kurdish کوردی 18
Kurdish (Turkey) Kurdish (Turkey) 61
Lao Lao 61
Latvian Latviešu 115
Lithuanian Lietuvių 24
Macedonian македонски 155
Malay Bahasa Melayu 33
Malayalam Malayalam 8
Maori Maori 42
Marathi मराठी 108
Moldavian Moldavian 6
Mongolian Монгол (Монгол) 183
Norwegian Bokmål Norsk bokmål 108
Norwegian Nynorsk Norwegian Nynorsk 42
Nyanja Nyanja 2
Oriya Oriya 14
Persian فارسی 209
Polish polski 210
Portuguese português 129
Portuguese (Brazil) português (Brasil) 208
Pushto Pushto 9
Romanian română 71
Russian русский 169
Serbian Српски 211
sh sh 1
Sinhalese Sinhalese 47
Slovak Slovenčina 197
Slovenian Slovenščina 124
Spanish (Colombia) español (Colombia) 17
Swahili Swahili 40
Swedish svenska 182
Tamil Tamil 88
Telugu Telugu 23
Thai ไทย 159
Tigrinya Tigrinya 1
Tswana Tswana 4
Turkish Türkçe 202
Turkmen Turkmen 150
Ukrainian українська 129
Urdu Urdu 16
Uzbek Uzbek 14
Vietnamese Tiếng Việt 209
අප්‍රිකානු Afrikaans 23
අමහරික් Amharic 76
අරාබි العربية 161
අරාබි (මොරොක්කෝ) العربية (المغرب) 1
අරාබි (සෞදිඅරාබි) العربية (السعودية) 76
අසර්බයිජානී Azerbaijani 39
ඉංග්‍රීසි English 211
ඉංග්‍රීසි(කැනඩා) English (Canada) 1
කැටලන් català 61
ග්‍රීක් Ελληνικά 211
චෙක් čeština 152
ජර්මන් Deutsch 211
ටිබෙට් Tibetan 20
ඩැනිෂ් Dansk 211
බල්ගේරියානු български 65
බාස්කිර් Bashkir 1
බෙන්ගාලි Bengali 5
බෙලරුසියන් беларускі 111
බොස්නියානු Bosanski 211
වෙල්ෂ් Welsh 19
ස්පැනිෂ් español 211
ස්පැනිෂ්(පේරු) español (Perú) 211
ස්පැනිෂ්(මෙක්සිකෝ) español (México) 208
ස්පැනිෂ්(ස්පාඥ්ඥය) español (España) 47