පරිවර්තනය කරනලද අනුහුරුකරණ

භාෂාව භාෂාව (පරිවර්ථිත) පරිවර්තනය කරන ලද සංඛ්‍යාව
Albanian shqip 64
Armenian Armenian 36
Basque Euskara 205
Chinese (China) 中文 (中国) 205
Chinese (Taiwan) 中文 (台灣) 206
Croatian hrvatski 142
Dutch Nederlands 201
Estonian Eesti 125
Finnish suomi 112
French français 201
fu fu 1
Gallegan Gallegan 120
Georgian ქართული 107
Gujarati Gujarati 14
Haitian Haitian 31
Hebrew עברית 168
Hindi हिंदी 52
Hungarian magyar 197
Icelandic íslenska 4
Indonesian Bahasa Indonesia 137
Irish Gaeilge 68
Italian italiano 204
Japanese 日本語 192
Kannada Kannada 107
Kazakh Kazakh 189
Khmer Khmer 99
Korean 한국어 206
Kurdish کوردی 18
Kurdish (Turkey) Kurdish (Turkey) 61
Lao Lao 61
Latvian Latviešu 115
Lithuanian Lietuvių 23
Macedonian македонски 155
Malay Bahasa Melayu 33
Malayalam Malayalam 8
Maori Maori 42
Marathi मराठी 105
Moldavian Moldavian 6
Mongolian Монгол (Монгол) 178
Norwegian Bokmål Norsk bokmål 103
Norwegian Nynorsk Norwegian Nynorsk 36
Nyanja Nyanja 2
Oriya Oriya 14
Persian فارسی 177
Polish polski 205
Portuguese português 124
Portuguese (Brazil) português (Brasil) 203
Pushto Pushto 9
Romanian română 71
Russian русский 162
Serbian Српски 206
sh sh 1
Sinhalese Sinhalese 40
Slovak Slovenčina 194
Slovenian Slovenščina 123
Spanish (Colombia) español (Colombia) 17
Swahili Swahili 40
Swedish svenska 182
Tamil Tamil 86
Telugu Telugu 6
Thai ไทย 147
Tigrinya Tigrinya 1
Tswana Tswana 4
Turkish Türkçe 160
Turkmen Turkmen 150
Ukrainian українська 98
Urdu Urdu 4
Uzbek Uzbek 14
Vietnamese Tiếng Việt 204
අප්‍රිකානු Afrikaans 23
අමහරික් Amharic 2
අරාබි العربية 161
අරාබි (මොරොක්කෝ) العربية (المغرب) 1
අරාබි (සෞදිඅරාබි) العربية (السعودية) 76
අසර්බයිජානී Azerbaijani 36
ඉංග්‍රීසි English 206
ඉංග්‍රීසි(කැනඩා) English (Canada) 1
කැටලන් català 48
ග්‍රීක් Ελληνικά 206
චෙක් čeština 143
ජර්මන් Deutsch 206
ටිබෙට් Tibetan 20
ඩැනිෂ් Dansk 206
බල්ගේරියානු български 65
බාස්කිර් Bashkir 1
බෙන්ගාලි Bengali 5
බෙලරුසියන් беларускі 111
බොස්නියානු Bosanski 206
වෙල්ෂ් Welsh 8
ස්පැනිෂ් español 206
ස්පැනිෂ්(පේරු) español (Perú) 203
ස්පැනිෂ්(මෙක්සිකෝ) español (México) 201
ස්පැනිෂ්(ස්පාඥ්ඥය) español (España) 47