පරිවර්තනය කරනලද අනුහුරුකරණ

භාෂාව භාෂාව (පරිවර්ථිත) පරිවර්තනය කරන ලද සංඛ්‍යාව
Albanian shqip 168
Armenian Armenian 43
Basque Euskara 214
Chinese (China) 中文 (中国) 213
Chinese (Taiwan) 中文 (台灣) 213
Croatian hrvatski 160
Dutch Nederlands 210
Estonian Eesti 125
Faroese Faroese 16
Finnish suomi 118
French français 215
fu furlan 1
Gallegan Gallegan 120
Georgian ქართული 107
Gujarati Gujarati 54
Haitian Haitian 31
Hebrew עברית 192
Hindi हिंदी 58
Hungarian magyar 215
Icelandic íslenska 12
Indonesian Bahasa Indonesia 139
Irish Gaeilge 73
Italian italiano 213
Japanese 日本語 208
Kannada Kannada 108
Kazakh Kazakh 194
Khmer Khmer 99
Korean 한국어 212
Kurdish کوردی 18
Kurdish (Turkey) Kurdish (Turkey) 61
Lao Lao 71
Latvian Latviešu 123
Lithuanian Lietuvių 42
Macedonian македонски 155
Malay Bahasa Melayu 33
Malayalam Malayalam 8
Maori Maori 42
Marathi मराठी 114
Moldavian Moldavian 6
Mongolian Монгол (Монгол) 183
Norwegian Bokmål Norsk bokmål 109
Norwegian Nynorsk Norwegian Nynorsk 45
Nyanja Nyanja 2
Oriya Oriya 14
Persian فارسی 212
Polish polski 214
Portuguese português 131
Portuguese (Brazil) português (Brasil) 214
Pushto Pushto 9
Romanian română 98
Russian русский 170
Serbian Српски 215
sh српскохрватски 1
Sinhalese Sinhalese 47
Slovak Slovenčina 201
Slovenian Slovenščina 128
Spanish (Colombia) español (Colombia) 17
Swahili Swahili 40
Swedish svenska 185
Tajik Tajik 1
Tamil Tamil 88
Telugu Telugu 51
Thai ไทย 163
Tigrinya Tigrinya 1
Tswana Tswana 4
Turkish Türkçe 212
Turkmen Turkmen 150
Ukrainian українська 145
Urdu Urdu 22
Uzbek Uzbek 15
Vietnamese Tiếng Việt 213
අප්‍රිකානු Afrikaans 23
අමහරික් Amharic 76
අරාබි العربية 170
අරාබි (මොරොක්කෝ) العربية (المغرب) 1
අරාබි (සෞදිඅරාබි) العربية (السعودية) 77
අසර්බයිජානී Azerbaijani 39
ඉංග්‍රීසි English 215
ඉංග්‍රීසි(කැනඩා) English (Canada) 1
කැටලන් català 63
ග්‍රීක් Ελληνικά 215
චෙක් čeština 155
ජර්මන් Deutsch 215
ටිබෙට් Tibetan 20
ඩැනිෂ් Dansk 215
බල්ගේරියානු български 66
බාස්කිර් Bashkir 1
බෙන්ගාලි Bengali 5
බෙලරුසියන් беларускі 111
බොස්නියානු Bosanski 214
වෙල්ෂ් Welsh 21
ස්පැනිෂ් español 215
ස්පැනිෂ්(පේරු) español (Perú) 215
ස්පැනිෂ්(මෙක්සිකෝ) español (México) 208
ස්පැනිෂ්(ස්පාඥ්ඥය) español (España) 47