PRIMARIA: Alineación con programas de la SEP México (2011 y 2017)


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề PRIMARIA: Alineación con programas de la SEP México (2011 y 2017)
Mô tả Lista de simulaciones por grado escolar, bloque y objetivo de aprendizaje. Además se incluyen ejemplo de preguntas a realizar. Para 1 y 2 se tiene le programa 2017, y de tercero a sexto el programa del 2011.
Chủ đề Hoá học, Thiên văn học, Toán, Vật lý
Cấp độ K-5, Middle School
Loại Alignment
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Tây Ban Nha
Từ khoá primaria
Mô phỏng Diện tích (HTML5), Số thập phân với mô hình diện tích (HTML5), Giói thiệu Mô hình diện tích (HTML5), Phép nhân với mô hình diện tích (HTML5), Số học (HTML5), Cân bằng (HTML5), Cân bằng, Bong bóng và tĩnh điện (HTML5), Tạo ra một Phân số (HTML5), Tạo ra một phân số, Bộ lắp ráp mạch điện: DC (HTML5), Thị giác màu (HTML5), Nồng độ (HTML5), Vẽ đường cong thực nghiệm (HTML5), Mật độ, Ẩm thực và Thể dục, Năng lượng: các dạng và sự chuyển hoá (HTML5), Công viên ván trượt: Phần cơ bản (HTML5), Đẳng thức (HTML5), Đẳng thức: Phần cơ bản (HTML5), Định luật Faraday (HTML5), Lực và chuyển động: Phần cơ bản (HTML5), Phân số (HTML5), Phân số, Phân số: đẳng thức (HTML5), Phân số: phần giới thiệu (HTML5), Phân số nhập môn, Phân số: hỗn số (HTML5), Ma sát (HTML5), Hàm số (HTML5), Hàm số: phần cơ bản (HTML5), Quang hình (HTML5), Quang hình, Đồ thị Hàm tuyến tính (HTML5), Đồ thị Hàm tuyến tính, Lực hấp dẫn và quỹ đạo (HTML5), Lực hấp dẫn: Phần cơ bản (HTML5), Hiệu ứng nhà kính, John Travoltage (HTML5), Nam châm và nam châm điện, Tạo ra 10 (HTML5), Con lắc lò xo: Phần cơ bản (HTML5), Khách bộ hành, Đường thẳng số: Số nguyên (HTML5), Con lắc (HTML5), Thang đo pH: phần cơ bản (HTML5), Xác suất Plinko (HTML5), Chuyển động của đạn tử (HTML5), Sân chơi tỷ lệ (HTML5), Chất phản ứng, Sản phẩm và Chất dư (HTML5), Trạng thái của vật chất: Phần cơ bản (HTML5), Tỷ suất đơn vị (HTML5), Sóng trên một sợi dây (HTML5), Sóng (HTML5)


Tác giả Diana López
Trường / Tổ chức Simulaciones Interactivas PhET
Ngày đăng ký 03/12/2019
Ngày cập nhật 06/04/2022