PRIMARIA: Alineación con programas de la SEP México (2011 y 2017)


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov PRIMARIA: Alineación con programas de la SEP México (2011 y 2017)
Popis Lista de simulaciones por grado escolar, bloque y objetivo de aprendizaje. Además se incluyen ejemplo de preguntas a realizar. Para 1 y 2 se tiene le programa 2017, y de tercero a sexto el programa del 2011.
Predmet Astronómia, Chémia, Fyzika, Matematika
Úroveň K-5, ZŠ druhý stupeň
Typ Alignment
Trvanie 30 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Španielčina
Kľúčové slová primaria
Simulácia Staviteľ plochy (HTML5), Area Model Decimals (HTML5), Area Model Introduction (HTML5), Area Model Multiplication (HTML5), Aritmetika (HTML5), Vyvažovanie (HTML5), Vyvažovanie, Balón a elektrostatika (HTML5), Tvorba zlomkov (HTML5), Zostav zlomok, Stavebnica elektrických obvodov: jednosmerný prúd (HTML5), Farebné videnie (HTML5), Koncentrácia (HTML5), Aproximácia krivky (HTML5), Hustota, Jedlo & Cvičenie, Formy a premeny energie (HTML5), Energia v skejt parku: základy (HTML5), Skúmanie rovnosti (HTML5), Skúmanie rovnosti: Základy (HTML5), Faradayov zákon (HTML5), Sila a pohyb: základy (HTML5), Porovnanie zlomkov (HTML5), Zlomky - hra, Zlomky: Rovnosť (HTML5), Zlomky: Úvod (HTML5), Úvod do zlomkov, Zlomky: Zmiešané čísla (HTML5), Trenie (HTML5), Tvorba funkcií (HTML5), Tvorba funkcií: základy (HTML5), Geometrická optika (HTML5), Geometrická optika, Grafy lineárnej funkcie (HTML5), Grafy lineárnej funkcie, Gravitácia a obežná dráha (HTML5), Laboratórium gravitačnej sily: základy (HTML5), Skleníkový efekt, John Tra-volt (HTML5), Magnety a elektromagnety, Make a Ten (HTML5), Pružinový oscilátor: Základy (HTML5), Chodec, Číselná os: Celé čísla (HTML5), Kyvadlo (HTML5), pH škála: základy (HTML5), Pravdepodobnosť (HTML5), Let strely (HTML5), Proportion Playground (HTML5), Reaktant, Produkty a Zostatky (HTML5), Skupenstvo látky: základy (HTML5), Jednotky (HTML5), Vlnenie v rade bodov (HTML5), Vlnenie (HTML5)


Autor(i) Diana López
Kontaktný email Diana.LopezTavares@colorado.edu
Škola / Organizácia Simulaciones Interactivas PhET
Dátum odoslania 3.12.2019
Dátum aktualizácie 6.4.2022