PRIMARIA: Alineación con programas de la SEP México (2011 y 2017)


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov PRIMARIA: Alineación con programas de la SEP México (2011 y 2017)
Popis Lista de simulaciones por grado escolar, bloque y objetivo de aprendizaje. Además se incluyen ejemplo de preguntas a realizar. Para 1 y 2 se tiene le programa 2017, y de tercero a sexto el programa del 2011.
Predmet Astronómia, Chémia, Fyzika, Matematika
Úroveň K-5, ZŠ druhý stupeň
Typ Alignment
Trvanie 30 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Španielčina
Kľúčové slová primaria
Simulácia Staviteľ plochy (HTML5), Model plochy: Desatinné čísla (HTML5), Model plochy: Úvod (HTML5), Model plochy: Násobenie (HTML5), Aritmetika (HTML5), Vyvažovanie (HTML5), Vyvažovanie, Balón a elektrostatika (HTML5), Tvorba zlomkov (HTML5), Zostav zlomok, Stavebnica elektrických obvodov: jednosmerný prúd (HTML5), Farebné videnie (HTML5), Koncentrácia (HTML5), Aproximácia krivky (HTML5), Hustota, Jedlo & Cvičenie, Formy a premeny energie (HTML5), Energia v skejt parku: základy (HTML5), Skúmanie rovnosti (HTML5), Skúmanie rovnosti: Základy (HTML5), Faradayov zákon (HTML5), Sila a pohyb: základy (HTML5), Porovnanie zlomkov (HTML5), Zlomky - hra, Zlomky: Rovnosť (HTML5), Zlomky: Úvod (HTML5), Úvod do zlomkov, Zlomky: Zmiešané čísla (HTML5), Trenie (HTML5), Tvorba funkcií (HTML5), Tvorba funkcií: základy (HTML5), Geometrická optika (HTML5), Geometrická optika, Grafy lineárnej funkcie (HTML5), Grafy lineárnej funkcie, Gravitácia a obežná dráha (HTML5), Laboratórium gravitačnej sily: základy (HTML5), Skleníkový efekt, John Tra-volt (HTML5), Magnety a elektromagnety, Desiatkové čísla (HTML5), Pružinový oscilátor: Základy (HTML5), Chodec, Číselná os: Celé čísla (HTML5), Kyvadlo (HTML5), pH škála: základy (HTML5), Pravdepodobnosť (HTML5), Let strely (HTML5), Ihrisko proporcií (HTML5), Reaktant, Produkty a Zostatky (HTML5), Skupenstvo látky: základy (HTML5), Jednotky (HTML5), Vlnenie v rade bodov (HTML5), Vlnenie (HTML5)


Autor(i) Diana López
Škola / Organizácia Simulaciones Interactivas PhET
Dátum odoslania 3.12.2019
Dátum aktualizácie 6.4.2022