PRIMARIA: Alineación con programas de la SEP México (2011 y 2017)


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक PRIMARIA: Alineación con programas de la SEP México (2011 y 2017)
वर्णन Lista de simulaciones por grado escolar, bloque y objetivo de aprendizaje. Además se incluyen ejemplo de preguntas a realizar. Para 1 y 2 se tiene le programa 2017, y de tercero a sexto el programa del 2011.
विषय खगोलशास्त्र, गणित, भौतिक्शास्त्र, रसायनशास्त्र
स्तर प्राथमिक, माध्यमिक
प्रकार Alignment
कालावधी 30 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा Spanish
खुणेचे शब्द primaria
सादश्य क्षेत्रफ़ळ शोधा (HTML5), अपूर्णांकातील क्षेत्रफळ  (HTML5), क्षेत्रफळाची   तोंडओळख  (HTML5), Area Model Multiplication (HTML5), अंकगणित   (HTML5), संतुलिकरण (HTML5), संतुलिकरण, फुगा आणि स्थिरविद्युत (HTML5), Build a Fraction (HTML5), अपुर्णांक बनवा, विद्युत परिपथ जोडणी संच - DC  (HTML5), रंग ओळख (HTML5), कॉन्संट्रेशन (संहति) (HTML5), Curve Fitting (HTML5), घनता, खाणे आणि व्यायाम, ऊर्जेचे प्रकार आणि त्यांचे रूपांतर (HTML5), एनर्जी स्केट पार्क (प्राथमिक) (HTML5), Equality Explorer (HTML5), Equality Explorer: Basics (HTML5), फॅरेडेचा नियम (HTML5), बल आणि गती : प्राथमिक (HTML5), अपुर्णांकच्या जोड्या (HTML5), अपुर्णांकाच्या जोड्या, Fractions: Equality (HTML5), Fractions: Intro (HTML5), अपुर्णांकांची माहिती , Fractions: Mixed Numbers (HTML5), घर्षण (HTML5), फंक्शन बिल्डर (HTML5), फ़ंक्शन बिल्डर (HTML5), Geometric Optics (HTML5), पकाशीय भूमिती, आलेखावर रेषा काढने (HTML5), Graphing Lines, गुरुत्वाकर्षण आणि कक्षा (HTML5), Gravity Force Lab: Basics (HTML5), The Greenhouse Effect, जॉन ट्राव्होल्टेज (HTML5), चुंबक आणि विद्युतचुंबक, १० बनवा (HTML5), Masses and Springs: Basics (HTML5), The Moving Man, Number Line: Integers (HTML5), लंबकाची प्रयोगशाळा (HTML5), pH पातळी : प्रारंभिक (HTML5), प्लिन्को संभाव्यता (HTML5), Projectile Motion (HTML5), Proportion Playground (HTML5), अभिकारक, उत्पादन आणि शिल्लक (HTML5), पदार्थांच्या अवस्था (प्राथमिक) (HTML5), एकाचा दर (HTML5), दोरी वरील लाट (HTML5), तरंग : ओळख (HTML5)


लेखक Diana López
शाळा/संस्था Simulaciones Interactivas PhET
दाखल दिनांक 12/3/19
आद्यवत 4/6/22