Alignment of PhET sims with NGSS


Vui lòng không yêu cầu thay đổi quyền truy cập vào hoạt động của Google.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Tựa đề Alignment of PhET sims with NGSS
Mô tả These documents illustrate how the PhET sims align with NGSS Performance Expectations. Performance Expectations generally cover significant required underlying content. If a PhET simulation can be used to support the learning neeed to meet part of a performance expectation, that was noted in the document. This document was generated by a working group of teachers and PhET K12 specialists in the summer of 2015.
Chủ đề Hoá học, Khoa học về trái đất, Sinh học, Vật lý
Cấp độ High School, Middle School
Loại Alignment
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Aligment
Mô phỏng Phóng xạ Alpha, Cân bằng (HTML5), Cân bằng phương trình phản ứng hoá học (HTML5), Bong bóng và tĩnh điện (HTML5), Khúc xạ ánh sáng (HTML5), Phóng xạ Beta, Quang phổ của thể đen (HTML5), Tạo dựng một phân tử (HTML5), Tạo dựng hạt nhân (HTML5), Tạo dựng một nguyên tử (HTML5), Sự nổi, Điện tích và điện trường (HTML5), Va chạm (HTML5), Thị giác màu (HTML5), Nồng độ (HTML5), Định luật Coulomb (HTML5), Vẽ đường cong thực nghiệm (HTML5), Thí nghiệm Davisson-Germer, Mật độ (HTML5), Hockey điện, Các dạng và sự chuyển hoá năng lượng (HTML5), Công viên ván trượt (HTML5), Công viên ván trượt: Phần cơ bản (HTML5), Phòng thí nghiêm điện từ của FARADAY, Định luật Faraday (HTML5), Dòng và áp suất chất lỏng, Lực và Chuyển động, Lực và chuyển động: Phần cơ bản (HTML5), Ma sát (HTML5), Tính chất của chất khí (HTML5), Chất khí: phần giới thiệu (HTML5), Biểu hiện gene : Những điều cơ bản (HTML5), Máy phát điện, Băng hà, Lực hấp dẫn và quỹ đạo (HTML5), Lực hấp dẫn (HTML5), Lực hấp dẫn: Phần cơ bản (HTML5), Hiệu ứng nhà kính, Đồng vị và nguyên tử khối (HTML5), John Travoltage (HTML5), Nam châm và nam châm điện, Con lắc lò xo (HTML5), Vi ba, Hình dạng phân tử (HTML5), Hình dạng phân tử: phần cơ bản (HTML5), Phân tử và ánh sáng (HTML5), Thái Dương Hệ của tôi, Chọn lọc tự nhiên (HTML5), Chọn lọc tự nhiên, Sự phân hạch, Định luật Ohm (HTML5), Con lắc (HTML5), Thang đo pH: phần cơ bản (HTML5), Hiệu ứng Quang điện, Mảng kiến tạo, Xác suất Plinko (HTML5), Sóng Vô tuyến, Game định thời bằng phương pháp phóng xạ , Chất phản ứng, Sản phẩm và Chất dư (HTML5), Phản ứng và tốc độ phản ứng, Muối và độ hoà tan, Trạng thái của vật chất (HTML5), Trạng thái của vật chất: Phần cơ bản (HTML5), Dung dịch muối và đường, Mặt phẳng nghiêng, Áp suất (HTML5), Giao thoa sóng (HTML5), Sóng trên một sợi dây (HTML5), Sóng (HTML5)


Tác giả Trish Loeblein updated by Diana López
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 08/10/2015
Ngày cập nhật 27/10/2022