Alignment of PhET sims with NGSS


Download Можете преузети све материјале спаковане у зип архиву.


Наслов Alignment of PhET sims with NGSS
Опис These documents illustrate how the PhET sims align with NGSS Performance Expectations. Performance Expectations generally cover significant required underlying content. If a PhET simulation can be used to support the learning neeed to meet part of a performance expectation, that was noted in the document. This document was generated by a working group of teachers and PhET K12 specialists in the summer of 2015.
Субјект Биологија, Наука о Земљи, Физика, Хемија
Ниво High School (Виша школа), Middle School (Средња школа)
Тип Alignment
Укључен одговор Не
Језик Енглески
Кључне речи Aligment
Симулације АЛФА-РАСПАД, Атомске интеракције (HTML5), Равнотежа (HTML5), Изједначавање хемијских једначина (HTML5), Балони и статички електрицитет (HTML5), Преламање светлости (HTML5), БЕТА-РАСПАД, Зрачење црног тела (HTML5), Направи молекул (HTML5), Направи језгро (HTML5), Направи атом (HTML5), Потисак, Наелектрисања и поља (HTML5), Судари (HTML5), Како видимо боје (HTML5), Концентрација (HTML5), Кулонов закон (HTML5), Фитовање података (HTML5), ДЕЈВИСОН-ЏЕРМЕРОВ ЕКСПЕРИМЕНТ Davisson-Germer Experiment , Густина (HTML5), Електрични хокеј је бољи од електричне столице!, Енергија, врсте и промене (HTML5), Енергија у скејт парку (HTML5), Енергија у скејт-парку: Основна верзија (HTML5), Фарадејева електромагнетна лабораторија, Фарадејев закон (HTML5), Проток флуида и притисак, СИЛЕ И КРЕТАЊЕ, Силе и кретање - Основе (HTML5), Трење (концепт) (HTML5), Особине гаса (HTML5), Гас - увод (HTML5), Особине гена - Основе (HTML5), Генератор, ГЛЕЧЕРИ, Гравитација и орбите (HTML5), Сила гравитације- лабораторија (HTML5), Гравитациона сила : Основе (HTML5), Ефекат стаклене баште (HTML5), ЕФЕКАТ СТАКЛЕНЕ БАШТЕ, Изотопи и атомска маса (HTML5), ЏОНТРА, ЗНАЧИ, ВОЛТА  (HTML5), Кеплерови закони (HTML5), Магнети и електромагнети, Масе и опруге (HTML5), МИКРОТАЛАСИ, Облици молекула (HTML5), Облици молекула: основе (HTML5), Молекули и светлост (HTML5), Мој Соларни систем, Природна селекција (HTML5), ПРИРОДНА СЕЛЕКЦИЈА, Нуклеарни распад, Омов закон (HTML5), Математичко клатно (HTML5), pH скала: основе (HTML5), ФОТОЕЛЕКТРИЧНИ ЕФЕКАТ, Тектонске плоче, Расподела вероватноће (Галтонова кутија) (HTML5), РАДИО ТАЛАСИ & ЕЛЕКТРОМАГНЕТНА ПОЉА, ДАТИРАЊЕ ПОМОЋУ РАДИОАКТИВНОСТИ - ИГРА , СТРМА РАВАН: СИЛЕ И КРЕТАЊЕ, Реактанти, продуктти реакције и вишкови (HTML5), ХЕМИЈСКЕ РЕАКЦИЈЕ И ПРОМЕНЕ, СОЛИ & ОТАПАЊЕ, Звучни таласи (HTML5), Стања материје (HTML5), Стања материје: основе (HTML5), Раствори шећера и соли, Стрма раван, Хидростатички притисак (HTML5), Интерференција таласа (HTML5), ТАЛАС НА ЖИЦИ (HTML5), Таласи - Увод (HTML5)


Аутори: Trish Loeblein, updated by Diana López & Briana H. Clarke
Школа / Организација PhET
Послато 8.10.15.
Обновљено 11.6.24.