Alignment of PhET sims with NGSS


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Alignment of PhET sims with NGSS
Beskrivelse These documents illustrate how the PhET sims align with NGSS Performance Expectations. Performance Expectations generally cover significant required underlying content. If a PhET simulation can be used to support the learning neeed to meet part of a performance expectation, that was noted in the document. This document was generated by a working group of teachers and PhET K12 specialists in the summer of 2015.
Emne Biologi, Fysikk, Geofag, Kjemi
Nivå Ungdomsskole, Videregående skole
Type Annet
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord course
Simuleringer Alfanedbryting, Balancing Act (HTML5), Balanser kjemiske ligninger (HTML5), Ballonger og statisk elektrisitet (HTML5), Avbøyning av lys (HTML5), Betanedbryting, Sortlegemespekter (HTML5), Bygg et molekyl, Bygg et atom (HTML5), Buoyancy, Ladninger og Felt (HTML5), Støt-laboratorium, Fargesyn (HTML5), Coulombs Lov (HTML5), Curve Fitting (HTML5), Kurvetilpasning, Davisson-Germer: Electron Diffraction, Density, Diffusjon (HTML5), Elektrisk landhockey, Energiformer og overganger (HTML5), Energiskatepark, Energi i skateparken - Grunnleggende (HTML5), Faraday's Electromagnetic Lab, Faradays lov (HTML5), Fluidtrykk og gjennomstrømming, Forces in 1 Dimension, Forces and Motion, Krefter og bevegelse: Grunnleggende (HTML5), Friksjon (HTML5), Gas Properties (HTML5), Introduksjon til gasslover (HTML5), Genuttrykk (HTML5), Generator, Isbreer, Gravitasjon og baner (HTML5), Gravitasjonskraftlab (HTML5), Drivhuseffekten, Isotoper og Atommasse (HTML5), John Travoltage (HTML5), Magnets and Electromagnets, Lodd og fjær (HTML5), Microwaves, Molekylform (HTML5), Molecule Shapes: Basics (HTML5), Molekyler og lys (HTML5), Mitt solsystem, Natural Selection (HTML5), Naturlig seleksjon, Fisjon, Ohms lov (HTML5), Pendellaboratorium (HTML5), Fotoelektrisk Effekt, Plate Tectonics, Plinko sannsynlighet (HTML5), Radio Waves & Electromagnetic Fields, Spill om radioaktiv datering, Reaktanter, produkter og overskudd (HTML5), Reactions & Rates, Salter og Løselighet, Aggregattilstander (HTML5), States of Matter: Basics (HTML5), Sugar and Salt Solutions, Rampa, Under Pressure (HTML5), Bølgeinterferens (HTML5), Bølge på en tråd (HTML5), Bølger - innledning (HTML5)


Forfattere Trish Loeblein updated by Diana López
E-post for kontakt Diana.LopezTavares@colorado.edu
Skole / Organisasjon PhET
Lastet opp 08.10.15
Oppdatert 02.09.20